• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Pirmadienis, 2021 Birželio 21

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga š.m. gegužės 21 d. raštu Nr. S-18 (01-19) kreipėsi į Valstybinę ligonių kasą dėl atostoginių paskaičiavimų, nes prasideda atostogų metas ir gauname paklausimų iš savo atstovaujamų organizacijų dėl to, kad  teisingai apskaičiuoti ir išmokėti sveikatos priežiūros darbuotojams atostoginius tampa didele problema sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios deklaruoja finansinius nepriteklius ir nusižengdami teisės aktams apskaičiuojami atostoginiai mažesni, negu privalėtų būti.

Sveikatos priežiūros specialistams karantino metu teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdantiems epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose pagal Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 32.1 straipsnio 1 d. mokamas darbo užmokesčio priedas, kuris yra įskaičiuojamas į sveikatos priežiūros specialistų vidutinį darbo užmokestį.

2021.06. 18 d. iš VLK gavome atsakymą, prašome susipažinti čia:

 

Penktadienis, 2021 Birželio 18

Ligonių kasos drauge su kitomis sveikatos sistemos įstaigų veiklą prižiūrinčiomis institucijomis ragina visas gydymo įstaigas laiku mokėti specialioje banko sąskaitoje kaupiamas pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti skirtas įmokas. To nepadarius, gresia netekti licencijos.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), administruojanti įmokų pacientų žalai atlyginti sąskaitą primena, kad įmokų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Jis numato, kad gydymo įstaigos, teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos) ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas  (psichikos sveikatos priežiūros, šeimos medicinos, paliatyviosios pagalbos, taip pat odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas) – turi mokėti 0,1 procento siekiančias įmokas, skaičiuojant nuo praėjusių kalendorinių metų įstaigos pajamų už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, visos kitos – 0,2 procento. Informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais gautas pajamas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, taikytą įmokos dydžio procentą ir mokėtiną į specialią sąskaitą sumą asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) VLK turi pateikti iki gegužės 31 dienos.

Apie ASPĮ, nesumokėjusias įmokos, VLK raštu informuoja Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT). Vadovaujantis  teisės aktais, finansinių prievolių nevykdančios įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija bus stabdoma 3 mėnesiams.  Licencijos sustabdymo laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikti negalima.

Jei licencijos sustabdymo metu įmoka į žalos sąskaitą nesumokama, įstaigos licencija panaikinama. Bet koks sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuo licencijos sustabdymo ar panaikinimo dienos laikomas neteisėta veikla. Pabrėžtina, kad sumokėjus pradelstą įmoką, kai įstaigos licencija jau buvo panaikinta, automatiškai jos galiojimas neatstatomas. ASPĮ turi kreiptis į  VASPVT dėl naujos įstaigos licencijos gavimo.  

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ASPĮ, nusprendusi neteikti ar jau nebeteikianti licencijoje numatytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, turi kreiptis į VASPVT ir pateikti prašymą dėl įstaigos licencijos ar jos dalies sustabdymo (teisės aktai numato stabdymo laikotarpį iki vienerių metų) arba licencijos panaikinimo.

Apie pasikeitusius arba keičiamus įstaigos kontaktinius duomenis parašytume informuoti VASPVT ir VLK el. paštu adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

VLK primena, kad Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta nauja ginčų sprendimo ir žalos pacientams atlyginimo tvarka, įsigaliojo 2020 metų sausio 1 dieną. Įstatyme įtvirtinta, kad pacientams padaryta žala atlyginama iš Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamos sąskaitos, kurioje kaupiamos sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti. Kaip minėta, administruoti sąskaitą Vyriausybė įgaliojo VLK. Taip pat VLK pavesta išmokėti žalą pacientams bei atlikti kitas teisės aktais reglamentuotas funkcijas.

Žalos pacientams įmoka pakeitė anksčiau gydymo įstaigų mokėtą civilinį draudimą.

Žalos atlyginimo įmoką gydymo įstaigos moka dalimis – kas ketvirtį. Pirmoji įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų metų kovo 30 dienos.

Gydymo įstaigos apskaičiuotas įmokas prašomos mokėti į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sąskaitą, kurios numeris – LT18 7300 0101 6184 4911, Swedbank, AB. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti sveikatos priežiūros įstaigos kodą.

VLK informacija

Trečiadienis, 2021 Birželio 16

Vakar įvyko Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdis. Jame buvo pristatytas  2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotojų ataskaitų rinkinys. Žiūrėti čia:

Pirmadienis, 2021 Birželio 14

Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui, kad tėvams, kurių draudžiamosios pajamos dėl prastovų per pandemiją sumažėjo, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas skaičiuoti palankiau. Minėtos išmokos bus apskaičiuojamos iš laikotarpio, buvusio iki pirmo karantino paskelbimo. Tai galios ir visiems dirbantiems savarankiškai, kurių pajamos karantino metu sumažėjo.  

„Pandemija neišvengiamai palietė dirbančius šalies gyventojus, dalies jų pajamos sumažėjo. Ne išimtis ir tėvai, auginantys vaikus, ar atžalų besilaukiančios šeimos. Tikimės, kad palankiau skaičiuojamos išmokos tėvams, kurių pajamos per pandemiją sumažėjo, nuo finansinių sunkumų apsaugos šeimas su mažais vaikais“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Nuo pirmo karantino pradžios prastovose darbuotojai vidutiniškai praleido 28 dienas. Ministerijos paskaičiavimais, pavyzdžiui, jei vidutinį darbo užmokestį uždirbanti nėščia darbuotoja prastovose praleido 27 dienas, motinystės išmoka jai sumažėtų kiek daugiau nei 4 proc. Darbuotojai prastovose praleidus daugiau laiko, atitinkamai prastovų įtaka išmokoms būtų didesnė. 

Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų dydis paprastai apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito mėnesio prieš teisės gauti šias išmokas atsiradimo mėnesį. Pavyzdžiui, įgijus teisę į išmoką 2020 m. birželio 1 d., skaičiuojamos draudžiamosios pajamos, turėtos nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d.

Tėvams, kuriems pandemijos metu buvo paskelbta prastova ir prastovos gavimo laikotarpis ar jo dalis patenka į išmokos apskaičiavimo laikotarpį, išmokos bus skaičiuojamos iš laikotarpio, buvusio iki karantino paskelbimo. Jiems motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų dydžiai būtų apskaičiuojami pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. Bendra tvarka apskaičiuotą išmoką palyginus su išmoka, apskaičiuota pagal pajamas, gautas iki karantino, tėvams bus skiriama išmoka pagal palankesnį laikotarpį.

Savarankiškai dirbantiems asmenims motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų dydžiai bus apskaičiuojami pagal nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. gautas pajamas, nuo kurių buvo sumokėtos „Sodros“ įmokos. Bendra tvarka apskaičiuotą išmoką palyginus su išmoka, apskaičiuota pagal pajamas, gautas iki karantino, tėvams bus skiriama išmoka pagal palankesnį laikotarpį.

Asmenys, kuriems jau paskirtos motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos, turės kreiptis į „Sodros“ teritorinį skyrių dėl jų perskaičiavimo nė vėliau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Susidaręs skirtumas į asmens sąskaitą bus pervestas ne vėliau kaip iki 2022 m. vasario 28 d.

Jeigu Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimams pritars Seimas, teisę į didesnio dydžio motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas įgis 5 000 išmokų gavėjų, kuriems jau paskirtos mažesnės išmokos, ir apie 5 000 asmenų, kuriems šios išmokos dar tik bus paskirtos.  

Dėl pandemijos sumažėjusios motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos bus kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Numatomas lėšų poreikis – apie 8 mln. eurų. 

Pakeitimai įsigalios 2021 m. lapkričio 1 dienos. 

Antradienis, 2021 Birželio 08

Lietuvos sveikatos  apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai šiemet suėjo 30 metų. Šios nuostabios sukakties proga sukvietėme savo narius birželio 4- 6 dienomis į išplėstinį Įgaliotinių tarybos posėdį Palangoje. Pirmininkė Aldona Baublytė pasveikino visus konferencijos dalyvius, padėkojo už bendrą ilgametį darbą ir palinkėjo būti visiems susitelkusiems kartu, nes būdami petys petin mes esame stipresni! Buvo miela  vėl susitikti fiziškai, po visų pandeminių  metų, kuomet bendravome tik virtualioje erdvėje,  buvome tikrai labai visų pasiilgę. O ir problemų bei išgyvenimų visi asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai turi tikrai labai daug. Vyko visų  LSADPS organizacijų diskusija dėl realios situacijos ASPĮ, tai ir  darbo apmokėjimas, priedai, Šakinės kolektyvinės sutarties vykdymas, mobingas, kurias mėginome bendrai aptarti ir spręsti. Palietėme ir vis dar aktualią temą ,,Ką žinome ir kas dar neatsakyta apie COVID - 19", o šiuo metu itin pati aktualiausia tema, tai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos kolektyvinės sutarties  derybos su LR sveikatos apsaugos  ministerija, kuri ypač  sunkiai sprendžiama ir sudėtingai skinasi sau kelią. 

Atsižvelgiant į nūdienos skaudžias savižudybių realijas dėl patiriamo mobingo ASPĮ surengėme savo nariams seminarą "Emocijos ir vidiniai resursai. Mobingo atpažinimas ir įveikos", kurį pravedė lektorė  - klinikinė psichologė - psichoterapeutė Rasa Šilalytė.

Turėjome tikrai nuostabų laiką, esame visi vakcinuoti, Palanga mus lepino karšta saule ir jūra, geros emocijos ir trykštantis juokas nustelbė daugelį problemų, vyko  maudynės su mankšta Baltijos jūroje, na ir  žinoma viską vainikavo trisdešimtmečiui skirtas Saksofono muzikos vakaras.

 

Į viršų