• LT
 • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Penktadienis, 2022 Spalio 28

PSI - pasaulinė viešųjų paslaugų federacija rengia kampanijas ir organizuoja gerai finansuojamas kokybiškas viešąsias priežiūros sistemas, kurias teikia gerai apmokyti, apmokami ir remiami darbuotojai.

Spalio 29 d. PSI ragina  imtis veiksmų savo šalyse, minint Pasaulinę veiksmų dėl priežiūros dieną, raginant vyriausybes investuoti į priežiūrą ir užtikrinti deramą darbą milijonams priežiūros darbuotojų.

Priežiūros darbuotojai susiduria su išnaudojimu, mažų garantijų darbu ir yra priversti išgyventi iš skurdo atlyginimų. Pragyvenimo išlaidų krizė dar labiau apsunkina daugelio priežiūros darbuotojų padėtį. Šiuo metu darbuotojams reikia gerokai padidinti darbo užmokestį, kad jis atitiktų didėjančias išlaidas maistui ir energijai.
Slaugos darbuotojai turėjo pakankamai, užburtas nepakankamų darbuotojų ratas, o sąlygų pablogėjimas verčia tūkstančius žmonių neturėti kito pasirinkimo, kaip tik palikti sektorių. Negerindami priežiūros darbuotojų darbo užmokesčio, darbo sąlygų, darbdaviai tik dar labiau pagilins darbo jėgos krizę ir apsunkins esamų darbuotojų galimybes teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas paslaugų naudotojams.
PSI padeda priežiūros darbuotojams, siekiant užtikrinti, kad jie būtų vertinami ir turėtų tai, ko jiems reikia, kad galėtų teikti kokybišką prieinamą priežiūrą, kurios reikia vartotojams. PSI ir toliau tiesiogiai bendradarbiaus su mūsų filialais, kuriems rūpi ši institucija, kad padidintų darbuotojų galią, kad būtų užtikrintos kolektyvinės derybos, išplėstos profesinių sąjungų teisės ir deramos darbo sąlygos, daroma įtaka vietos, regioninėms ir nacionalinėms vyriausybėms ir plečiama narystė profesinėse sąjungose.
Visame pasaulyje priežiūros darbuotojai susiduria su išnaudojimu, mažų garantijų darbu ir yra priversti išgyventi iš skurdžių atlyginimų.
Kodėl? Todėl, kad mūsų priežiūros sistemos yra iš esmės nesubalansuotos, nelygios ir galiausiai netvarios. O dabar pragyvenimo išlaidų krizė viską dar labiau apsunkina.
Mums reikia naujo priežiūros modelio, kuris leistų darbuotojams teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. 
Daugiau PSI informacijos pateikta čia:

                            

 

Pirmadienis, 2022 Spalio 24
Šeštadienį Druskiniuose vyko VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas (Konferencija).
Dar vienai penkių metų kadencijai išrinktas Saulius Davainis.
Saulius Davainis VšĮ RKL SADPS vadovauja nuo 2012 m., yra Lietuvos sveikatos apaugos darbuotojų profesinės sąjungos Valdybos narys, apdovanotas LPSK auksiniu ženkliuku  už ilgametę ir prasmingą veiklą.
Nuoširdžiai sveikiname pirmininką ir jo komandą, linkime ir toliau nepritrūkti ryžto, išminties, veržlumo siekiant užsibrėžtų tikslų ir idėjų įgyvendinimo!
Renginio akimirkos.
     
Penktadienis, 2022 Spalio 21

Artėjant minėjimo ir šventinėms dienoms, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad dirbantieji turi pasinaudoti šiomis dienomis atminimo pagerbimui, poilsiui, susitikimui su šeima ir draugais. Tačiau yra tokių gamybos ir aptarnavimo sektorių, kur darbas negali sustoti net ir šventinėmis dienomis. Todėl:

 • švenčių dieną dirbama tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus atvejus, kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą ar kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais (DK 123 str. 2 dalis);
 • nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos gali būti skiriamos budėti, dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis ir siunčiamos į komandiruotes tik su jų sutikimu. Pagal šią DSSĮ nuostatą taikoma išimtis, t. y. net ir dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą (t. y. pamaininis darbas) reikalingas nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos sutikimas dirbti šventinę dieną. (DSSĮ 37 str. 8 dalis);
 • už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis (DK 144 str. 2 dalis);
 • už viršvalandinį darbą švenčių dieną – mokamas ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis (DK 144 str. 4 dalis);
 • darbuotojo prašymu, darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padaugintas iš DK 144 str. 1–4 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko (DK 144 str. 5 dalis);
 • darbuotojo ir darbdavio vienų kitiems perduodami dokumentai (pranešimai, prašymai, sutikimai, prieštaravimai ir kita) ir kita informacija turi būti pateikiami raštu. Sutikimo forma konkrečiai neapibrėžta, todėl sutikimas gali būti išreiškiamas laisvos formos dokumente.

„Vienintelė išimtis, kai šis darbas neapmokamas įprasta tvarka, tai darbuotojo prašymas, kad darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padauginus iš atitinkamo koeficiento, būtų pridėtas prie kasmetinių atostogų laiko. Tai reiškia, kad darbo švenčių metu sąskaita galite pailginti kasmetines savo atostogas“, - primena VDI kancleris Šarūnas Orlavičius. Visa informacija prisegtuke:čia:

 Susidūrus su pažeidimais dėl darbo švenčių dienomis raginame kreiptis į VDI:

Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772

Facebook paskyroje: Valstybinė darbo inspekcija

El.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Trečiadienis, 2022 Spalio 19

Spalio 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje pasirašytas susitarimą dėl pernai sudarytos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo, žr. čia: Šis susitarimas užtikrins sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų darbo užmokesčio augimą – priklausomai nuo einamų pareigų, atlygis vidutiniškai didės nuo 85 iki 180 Eur (atskaičius mokesčius), bei pagerins kitas socialines sąlygas.

Sutartį pasirašė ministras Arūnas Dulkys ir devynių medikams atstovaujančių profesinių sąjungų, tarp kurių ir dvi LPSK priklausančios organizacijos – Lietuvos slaugos specialistų organizacija ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, lyderiai.

Susitarime ir toliau dėmesys skiriamas socialinių garantijų išplėtimui bei atlygio augimui sveikatos sektoriuje tiek biudžetinių, tiek viešųjų įstaigų darbuotojams, kurie yra profesinių sąjungų, pasirašiusių šią sutartį, nariai. LNSS šakos kolektyvinės sutarties pakeitimai įsigalios nuo kitų metų pradžios.

Vienas svarbiausių LNSS šakos kolektyvinės sutarties pakeitimų – siekiant didinti LNSS biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokestį, nuo kitų metų didinami minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Priklausomai nuo pareigybės lygio ir profesinio darbo patirties, koeficientai šiems darbuotojams didėja nuo 0,5 iki 1,25 punkto. Pasikeitimai galioja tik LNSS šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusiems profesinių sąjungų nariams.

Padidinus koeficientus, įskaitant bazinio atlyginimo dydžio augimą, LNSS veikiančių biudžetinių įstaigų darbuotojų, Šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų narių, darbo užmokestis nuo 2023 m. sausio 1 d. turėtų didėti vidutiniškai apie 14 proc. (atlyginimas, atskaičius mokesčius, turėtų didėti vidutiniškai 153–165 eurų).

Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vidutinis darbo užmokesčio augimas kitąmet turėtų siekti apie 8 proc. Gydytojo atlyginimas atskaičius mokesčius turėtų didėti vidutiniškai 160–180 eurų, slaugytojų – 85–100 eurų, rezidentų – apie 160 eurų.

Slaugytojams ir akušeriams su aukštuoju universitetiniu slaugytojo ir (ar) akušerio išsilavinimu, taip pat inžinerines, technines, ekonomines funkcijas vykdančiam personalui, medicinos psichologams ir socialiniams darbuotojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, farmacijos specialistams su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, atsižvelgiant į pareigybės aprašyme keliamus reikalavimus išsilavinimui ir kvalifikacijai, 10 proc. didėja pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis, kuri yra nustatoma nuo mažiausios gydytojo vieno etato pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies.

Atnaujintoje kolektyvinėje sutartyje taip pat aiškiai įtvirtinta, kad aktyvus budėjimas, kai darbuotojas privalo būti darbovietėje, būti darbdavio žinioje ir prireikus nedelsiant atlikti savo pareigas, yra laikomas darbo laiku ir už jį yra mokamas darbo užmokestis.

Medikai, dirbantys ugdymo įstaigose penkias dienas per savaitę, galės atostogauti 40 darbo dienų ne tik mokinių atostogų metu, bet ir kitu metu, jeigu ugdymo įstaigoje bus užtikrintas nepertraukiamas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir nenukentės tokių paslaugų prieinamumas bei kokybė.

Gerinant darbo sąlygas Greitosios medicinos pagalbos darbuotojams, reglamentuota fiziologinių pertraukų trukmė ir periodiškumas – turės būti skiriamos ne trumpesnės kaip 20 minučių fiziologinės pertraukos bent kas 3 valandas. Į kolektyvinę sutartį įtraukta rekomendacija darbdaviui pakeisti budintį ekipažą darbo aplinkoje, kurioje nėra sąlygų tenkinti būtinuosius fiziologinius poreikius daugiau negu 4 valandas.