• LT
 • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

 • LSADPS VALDYBA
 • LSADPS
 • LSADPS
 • LSADPS
 • LSADPS
Pirmadienis, 2022 Gruodis 12

Kasmetinės atostogos: kada darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti kasmetines atostogas?čia:

Kasmetinės atostogos skirtos darbuotojo darbingumui atkurti, taigi šiuo atveju darbuotojas įpareigotas kasmetinėmis atostogomis pasinaudoti, o darbdavys – jas suteikti bent vieną kartą per darbo metus. Anot Darbo teisės skyriaus vedėjos Ievos Piličiauskaitės, suprantant kasmetinių atostogų tikslą, neturėtų būti atvejų, kai darbuotojas kelis metus kaupia ir nenaudoja kasmetinių atostogų. Taigi Darbo kodekse (toliau – DK) numatyti apribojimai dėl kasmetinių atostogų kaupimo trukmės.

 Kiek kasmetinių atostogų priklauso darbuotojams

 Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 126 straipsnio 2 dalis numato, kad kiekvienam darbuotojui turi būti suteiktos ne mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas persavaitę) arba ne mažiau kaip 24 darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip 4 savaičių trukmės atostogos. Kasmetinės atostogos turi būti suteiktos bent kartą per darbo metus ir jų laikotarpiu darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis (DK 130 straipsnio 1 dalis).

Kasmetinės atostogos gali būti suteiktos dalimi DK numato galimybę kasmetines atostogas suteikti darbuotojui dalimis. Tačiau DK 128 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta esminė sąlyga, kad bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų arba ne mažiau kaip 12 darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę), o jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip 2 savaitės.

Atostogos darbuotojui suteikiamos susitarus su darbdaviu

 Darbo teisės skyriaus vedėja I. Piličiauskaitė atkreipia dėmesį, kad darbo teisiniuose santykiuose ypač svarbus susitarimas tarp darbo santykių šalių. Paprastai darbuotojų atostogų laikotarpiai iš anksto nustatomi atostogų suteikimo eilėje (grafike), o darbuotojui pageidaujant pakeisti šią eilę ir atostogauti kitu metu, atostogos suteikiamos darbuotojo prašymu. Taigi atsižvelgiama į kiekvieną konkrečią situaciją: darbuotojo teisė į kasmetines atostogas ir darbdavio pareiga jas suteikti įgyvendinamos šalių susitarimu, t. y. siekiama maksimaliai suderinti skirtingus darbo sutarties šalių interesus. Darbuotojo teisė – pasirinkti norimos trukmės atostogas ir jam patogiu laiku, darbdavio – tinkamai organizuoti darbo procesą, kad dėl darbuotojų atostogų nenukentėtų įmonės arba įstaigos veiklos efektyvumas.

Darbdavys, gavęs darbuotojo prašymą dėl kasmetinių atostogų konkrečiu laikotarpiu, sprendžia dėl jų suteikimo darbuotojo pasiūlyta tvarka. Kadangi iniciatyvos teisė dėl suteiktinų atostogų datos, jų trukmės arba skaidymo priskirta darbuotojui, darbdavys vienašališkai nuspręsti dėl atostogų suteikimo tvarkos negali, t. y. dėl atostogų suteikimo šalys turi susitarti, negali būti primesta vienašališka valia.

 Kada darbuotojas įgyja teisę į kasmetines atostogas

DK reglamentuojama, kad už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos išdirbus bent pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus, tačiau yra išimčių, kai, nesuėjus 6 nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos:

 • nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;
 • darbuotojams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų;
 • darbovietėje taikomų vasaros atostogų metu;
 • mokyklų pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos mokinių ir studentų vasaros atostogų metu, nepaisant to, kada šie pedagogai pradėjo dirbti toje mokykloje;
 • kitais darbo teisės normų nustatytais atvejais.

 Kaip sudaroma kasmetinių atostogų suteikimo eilė darbovietėje

Darbuotojų antraisiais ir paskesniais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku, pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę darbovietėje. Tokia eilė sudaroma kolektyvinėje sutartyje arba darbdavio ir darbo tarybos susitarime, arba kitose darbo teisės normose numatyta tvarka nuo birželio 1 d. iki kitų metų gegužės 31 d., jeigu juose nenustatoma kitaip.

Kasmetinių atostogų suteikimo eilė darbovietėje sudaroma, atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus, prioriteto tvarka:

 1. nėščios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 3 metų;
 2. darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų;
 3. darbuotojai, auginantys 2 ir daugiau vaikų;
 4. darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais atostogavę mažiau negu 10 darbo dienų;
 5. darbuotojai, turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metu.
 6. Kada darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti kasmetines atostogas

 Nepaisant to, kad  atostogos suteikiamos šalių sutarimu, visgi yra išimčių. Darbdavys privalo  tenkinti darbuotojų prašymus suteikti kasmetines atostogas:

 • nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;
 • darbuotojams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų;
 • darbuotojams, kurie mokosi nenutraukdami darbo, derindami kasmetines atostogas prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio (bakalauro, magistro) darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų laiko;
 • darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant sveikatos priežiūros įstaigos rekomendacijai, bei asmenims, kurių prašymas pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jų sveikatos būklę.

 Kada prarandama teisė į kasmetines atostogas

 Darbo teisės skyriaus vedėja I. Piličiauskaitė atkreipia dėmesį, kad teisė pasinaudoti visomis arba dalimi kasmetinių atostogų, arba gauti piniginę kompensaciją už jas nutraukiant darbo sutartį prarandama praėjus 3 metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos. Visgi išskirtini atvejai, kai darbuotojas faktiškai negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis, pavyzdžiui, dėl laikinojo nedarbingumo, dėl vaiko priežiūros atostogų arba dėl darbdavio veiksmų. Tokiais atvejais ribojimo – 3 metų – terminas turi būti pratęstas. Taigi sprendžiant klausimą, ar darbuotojas neprarado teisės pasinaudoti sukauptomis atostogomis arba už jas gauti piniginę kompensaciją, svarbu nustatyti momentą, kada buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, kurios yra sukauptos.

 Daugiau informacijos apie tai, kada darbuotojas praranda teisę į kasmetines sukauptas atostogas, galite rasti VDI interneto svetainėje www.vdi.lt, skiltyje DUK – Kada darbuotojas praranda sukauptas kasmetines atostogas?

 

 

 

Penktadienis, 2022 Gruodis 09

Sveikatos priežiūros  darbuotojų delegacijos visoje Europoje prisijungs prie EPSU (European Public Service Union) akcijos gruodžio 9 d. Briuselyje. Reikalaujama, kad sveikatos apsaugos ministrai mūsų rūpesčius įtrauktų į savo darbotvarkę. Gruodžio 9 d. įvyks Europos sveikatos appsaugos ministrų taryba.

Reikia skubiai spręsti darbuotojų trūkumo problemą visoje Europoje ir pavojų, kad sveikatos ir priežiūros sistemos atsidurs ant žlugimo slenksčio. Kviečiame visus galinčius prisijungti prie mūsų!

Demonstracija vyks nuo 11.00 iki 14.00 val. Jis prasidės aplink Madou metro stotį ir baigsis Schumano žiedinėje sankryžoje (netoli Europos Vadovų Tarybos)

Taip pat renginys bus transliuojamas EPSU Facebook paskyroje.https://www.facebook.com/EPSUnions

ir puslapyje:https://www.brusselstimes.com/brussels/334359/european-healthcare-workers-to-march-in-brussels-tomorrow?fbclid=IwAR1ObhSfsOf25T-IIKfOnXvUB7nJCf3i-me6uOaIWLfN5fv3QgS4iNREoIQ

 

EPSU reikalavimai skamba taip:

*Atėjo laikas Europos sveikatos ministrams išgirsti mūsų balsus!

*Paverskite vakarykščius plojimus į didesnius atlyginimus, daugiau darbuotojų ,viešai finansuojamą sveikatos ir priežiūros sektorių!

*Prieš dvejus metus milijonai europiečių plojo „didvyriams“, dirbantiems ligoninėje, globos namuose, klinikose... Šiandien šie žmonės tarsi pamiršti.

*Prisijunkite prie mūsų ir raginkite ES sveikatos ministrus pripažinti vertingą ir esminį darbą:sveikatos ir  socialinės priežiūros darbuotojus.

*Europa turi skirti daugiau viešųjų lėšų sveikatai ir priežiūrai! Mes nepritariame mūsų sveikatos ir priežiūros sistemų komercializavimui!

*Sveikatos ir socialinės apsaugos darbuotojai negali ir nelauks, kol sistema žlugs.

*Prisijunkite prie mūsų Europos profesinių sąjungų delegacijos penktadienį, gruodžio 9 d.! Leiskime mūsų balsams, būti išgirstiems!

 Reikalaujame, kad politikos formuotojai:

 PRIPAŽINTŲ sveikatos ir socialinės priežiūros krizės skubumą.

 STIPRINTŲ  kolektyvines derybas ir sektorines kolektyvines sutartis, kurios palaiko tinkamas, poreikius atitinkančius darbuotojų skaičius, teisingus atlyginimus, geras darbo sąlygas,sąjungos teisės. Įsteigti socialinių paslaugų sektoriaus socialinio dialogo komitetą, kaip paprašė EPSU ir socialiniai darbdaviai.

 UŽTIKRINTI pakankamą viešąjį finansavimą ir investicijas, kad sveikatos ir socialinės priežiūros darbuotojai galėtų dirbti, teikti aukštos kokybės priežiūrą. Į  taupymo priemones neįtraukti sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos.

 SAUGOTI sveikatą ir priežiūrą kaip viešąją gėrybę ir užkirsti kelią jos komercializavimui. Įsitikinti, kad

jei gaunamas pelnas, jis visiškai reinvestuojamas į darbo sąlygų ir priežiūros gerinimą.

Atvirkštinis komercializavimas, siekiant apsaugoti sektoriaus atsparumą ir sutelkti dėmesį į slaugos gavėjų teises

KREIPTIS į įmones, kurios neturi kolektyvinių sutarčių, gauti viešųjų lėšų.

ĮGYVENDINTI Europos priežiūros strategiją stiprinant EPSU bendradarbiavimą

ir Europos institucijoms bei griežtinant reglamentus ir kokybės mechanizmus

galimybėms gauti viešųjų lėšų priežiūros paslaugoms.

DIDINTI darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugą ir finansavimą, įskaitant nuo psichosocialinės rizikos ir būklių po COVID. Parengti specialią direktyvą dėl psichosocialinės rizikos, skirta apsaugoti darbuotojus nuo streso ir perdegimo, kurį sukelia darbas.

ATSTATYTI viešąjį globos paslaugų pobūdį. Pripažinti esminį socialinių paslaugų vaidmenį mūsų visuomenėse. Sumažinti nelygybę užtikrinant visuotinę prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų ir suteikiant teisę į ilgalaikę priežiūrą.

GERINTI atitinkamų Europos organizacijų, įskaitant PSO, bendradarbiavimą Europa, TDO Europa, Europos Taryba ir ES institucijos – spręsti problemas sveikatos sektoriuje.

 APSAUGOTI medicininius duomenis pagal esamus ir būsimus reglamentus.

 ĮGYVENDINTI Europos socialinių teisių ramstį, ypač teisę į sveikatą ir priežiūrą.

 PRIPAŽINTI COVID-19 kaip profesinę ligą, kaip rekomenduojama patarimuose darbuotojų saugos ir sveikatos komitete.

 

Ketvirtadienis, 2022 Gruodis 08

 

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė sako, kad nebūtinai visi gydytojai dirba tą patį darbą skirtingose gydymo įstaigose.

„Šiandieninė situacija daugelį darbdavių verčia suktis kaip tik išmano, ypač šiuo laikotarpiu, kai nevaržo taip stipriai kaip kitais metais sutartiniai įsipareigojimai su teritorinėmis ligonių kasomis (TLK), nes žadama apmokėti visas viršsutartines sumas už suteiktas paslaugas. Nebūtinai gydytojai dirba tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ) grynai klinikinį darbą, gal vienoje dirba gydytojais, kitur – administracinį darbą, arba dirba ne ASPĮ, pvz. mokslinį ar pedagoginį darbą“, – komentavo profesinės sąjungos vadovė.

Jos teigimu, dauguma gydytojų papildomai dirba, norėdami užsidirbti daugiau pinigų, gaudami gerus pasiūlymus. „Dažnai darbdavys derinasi prie darbuotojo (ypač paklausių specialybių) sąlygų, nes tikrai trūksta įvairių sričių specialistų. Kuo didesnė specialisto paklausa, tuo didesnį atlygį ir geresnes darbo sąlygas darbdavys gali pasiūlyti. Daug atvejų, kai mokama ne už išdirbtą valandų skaičių, kas leidžia gydytojui komfortiškai dirbti, ypač, kai darbovietės yra viename mieste“, – svarstė A. Baublytė. Kaip pavyzdį ji pateikė radiologus, kurie yra labai paklausūs dėl didėjančių brangių radiologinių tyrimų apimčių, bet gali dirbti, dažnai jau ir dirba nuotoliniu būdu. Ar prisideda prie eilių mažinimo? Pasak A. Baublytės, ar gydytojai vienodai atlieka savo darbą skirtingose įstaigose, ko gero, priklauso nuo paties specialisto, nuo konkrečių darbo sąlygų ir IT sprendimų. O „Sodros“ duomenys esą neparodo, kokiu krūviu realiai dirba gydytojas.
| Visą straipsnį galite rasti: https://www.tv3.lt/naujiena/verslas/lietuvos-isrinktieji-beveik-visi-gydytojai-turi-2-ar-daugiau-darbu-gauna-ir-15-tukst-euru-tai-paaiskina-eiles-ir-mirtis-n1205506?priority=6                                        

Trečiadienis, 2022 Gruodis 07

Palaikydami streikuojančius Vilniaus vairuotojus LPSK rengia palaikymo akciją: gruodžio 7 ir 8 dienomis, 11 val., stotelėje prie Žaliojo tilto stovėsime su plakatais, taip reikšdami solidarumą su VVT darbuotojais. Kviečiame prisijungti!
Renginys feisbuke: https://www.facebook.com/events/506659908087985/506659918087984?ref=newsfeed

Jeigu streikas tęsis ir toliau, panašios akcijos vyks ir kitą savaitę.

               Gali būti tekstas vaizdas

Pirmadienis, 2022 Gruodis 05
Pritariam streikui ir palaikom!
 
"Tenka apgailestauti, kad Vilniaus miesto vadovų veiksmai neieškoti sutarimo, neiti socialinio dialogo keliu, bet ignoruojant darbuotojų teises ir lūkesčius, interesus, kovoti su įmonės darbuotojais, kurie kiekvieną dieną sunkiu savo darbu veža keleivius.
Mes norime atsiprašyti vilniečių, kad vis dėlto jie pajus nepatogumų. Į gatves išriedės tik kas antra transporto priemonė. Keleiviams reikės ilgai laukti, jos bus perpildytos“, – sakė Vilniaus viešasis transportas darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius.
                            Gali būti tekstas vaizdas
Į viršų