• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Penktadienis, 2022 Rugsėjis 09
Gerbiami profesinės sąjungos nariai,
pranešame, kad 2022 rugsėjo 23 dieną, 10 valandą, Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacijoje adresu J.Jasinskio 9 - 301 kabinetas/salė vyks Lietuvos farmacijos darbuotojų
profesinės sąjungos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas(konferencija).
Susirinkimo darbotvarkė
1. Darbotvarkės reglamento tvirtinimas.
2. Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos veiklos ataskaita pranešėja Lina Ganatauskienė.
3. Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos finansinės priežiūros komisijos ataskaita.
4. Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko rinkimai.
5. Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos valdybos rinkimai.
6. Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos finansinės priežiūros komisijos rinkimai.
7. Einamieji klausimai.
Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos valdyba.
                       Gali būti tekstas „SKELBIMAS 2022 09 09 Pranešame, kad 2022 rugséjo 23 dieną, 10 valandą, Lietuvos profesiniu sajungu konfederacijoje adresu Jasinskio -301 kabinetas/salè vyks Lietuvos farmacijos darbuotoju profesinés sajungos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas(konferencija) Susirinkimo darbotvarké 1. Darbotvarkés reglamento tvirtinimas. 2. Lietuvos farmacijos darbuotoju profesinés sajungos veiklos ataskaita pranešeja Lina Ganatauskiené. Lietuvos farmacijos darbuotoju profesinés sajungos finansinés priežiuros komisijos ataskaita. Lietuvos farmacijos darbuotoju profesinés sajungos pirmininko rinkimai. 5. Lietuvos farmacijos darbuotoju profesinés sajungos valdybos rinkimai. 6.Lietuvos farmacijos darbuotoju profesinés sajungos finansinés priežiuros komisijos rinkimai. 7. Einamieji klausimai. LFDPS valdyba PRND ? YONNEES ARBUOTOJU“ vaizdas
Ketvirtadienis, 2022 Rugsėjis 08

2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojus Darbo kodekso pakeitimams įteisinta prievolė darbdaviui dar iki darbuotojo darbo pradžios raštu pateikti papildomą informaciją dėl išbandymo termino trukmės ir sąlygų, darbo sutarties pasibaigimo tvarkos, darbo užmokesčio sudedamųjų dalių, viršvalandžių, būtina nurodyti teisę į mokymo paslaugas, darbdavio su socialiniu draudimu teikiamas susijusias apsaugas.

 Jau anksčiau nustatyta, kad darbo sutartyje būtina pateikti informaciją apie darbdavį (visą darbdavio pavadinimą, kodą, registruotą buveinės adresą), darbo funkcijos atlikimo vietą, darbo sutarties rūšį, darbo funkcijos apibūdinimą arba aprašymą, darbo pradžią, kasmetinių atostogų trukmę  ir kt. (visas sąrašas nurodytas Darbo kodekso 44 straipsnyje).

 Į Valstybinę darbo inspekciją (VDI) dažnai kreipiasi darbuotojai, kuriems aktualūs individualūs darbdavio ir darbuotojo teisiniai santykiai, ypač susiję su darbo sutarties sudarymu bei vykdymu. Būtent todėl svarbu akcentuoti, kad 2022 m. liepos 29 d. priimtu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pakeista pavyzdinė darbo sutarties forma.

 Kaip teigia Darbo teisės skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė, darbuotojui, įdarbintam iki 2022 m. liepos 31 d., ši informacija, kuri į sąrašą įtraukta tik nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d., pateikiama darbuotojo prašymu. Jeigu kasmetinių atostogų trukmę, viršvalandžių nustatymo ir mokėjimo už juos tvarką, darbo (pamainos) keitimo tvarką, išbandymo termino trukmę ir sąlygas, įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminus, darbo sutarties pasibaigimo tvarką ar darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą nustato darbo teisės normos, dokumente pateikiamos nuorodos į tai nustatančias darbo teisės normas.

 Anot I. Piličiauskaitės, teisės aktai nenumato pareigos privalomai naudotis pavyzdine darbo sutarties forma, tačiau darbuotojui iki darbo pradžios darbdavys privalo pateikti Darbo kodekso 44 straipsnyje nurodytą informaciją, darbo sutartyje aptarti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, nustatyti darbo laiko normą, taigi sudarant darbo sutartis visgi rekomenduojama naudotis pavyzdine darbo sutarties forma.

 Šią – pavyzdinę – darbo sutarties formą galima rasti VDI interneto svetainėje, skiltyse „Darbdaviams“ ir „Darbuotojams“, bei spustelėjus šią nuorodą – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b2df7605cdc11e79198ffdb108a3753/as

 VDI komunikacija

 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius

www.vdi.lt

Antradienis, 2022 Rugsėjis 06
 
Rugsėjo 13 d. 10 val. VDI kviečia į nemokamus nuotolinius mokymus „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“, kuriuose bus aptariami darbuotojų, derinančių darbą bei šeiminius įsipareigojimai, teisės bei jiems taikomos garantijos, pateikiami šeimos ir darbo derinimą palengvinančių priemonių įdiegimo pavyzdžiai bei įmonėse taikoma geroji praktika įgyvendinant šias darbuotojų teises bei garantijas.
🕙2022 m. rugsėjo 13 d. Pradžia – 10 val.
💻Mokymai vyks nuotoliniu būdu per Teams platformą.
👥Pranešėjos: Darbo teisės skyriaus vyriausioji specialistė Diana Strautniekienė ir teisininkė Kristina Rodevič-Savicka.
Registruotis galima iki rugsėjo 12 d. Apie registracijos patvirtinimą bus pranešta el. laišku. Dalyviams, kuriems bus patvirtinta registracija, atsiųsime prisijungimo prie mokymų informaciją.
 
 
                 Gali būti 2 žmonės, vaikas ir tekstas vaizdas
 
 
Penktadienis, 2022 Rugsėjis 02
Rugsėjo 7 d. 13.30 val. VDI kviečia į nemokamus nuotolinius mokymus „Darbo ir poilsio laikui keliami reikalavimai“, kuriuose bus aptariami darbo ir poilsio laikui keliamų reikalavimų ypatumai.
🕙2022 m. rugsėjo 7 d. Pradžia – 13.30 val.
💻Mokymai vyks nuotoliniu būdu per Teams platformą.
👥Pranešėjos: VDI Darbo teisės skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Jolanta Prokopovič ir vyriausioji specialistė Vaida Arlauskaitė.
Dėl riboto dalyvių skaičiaus registracija yra būtina ir gali būti sustabdyta anksčiau.
Registruotis galima iki rugsėjo 6 d. 16 val. Apie registracijos patvirtinimą bus pranešta el. laišku. Dalyviams, kuriems bus patvirtinta registracija, atsiųsime prisijungimo prie mokymų informaciją.
            Gali būti 5 žmonės ir tekstas vaizdas
 
 
 
 
Penktadienis, 2022 Rugsėjis 02

Nuo pirmadienio Lietuvoje viešintys Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovai ketvirtadienį, rugsėjo 1 d., baigdami savo misiją Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) ir socialiniams partneriams pristatė vizito metu atlikto tyrimo išvadas apie Lietuvoje planuojamus pokyčius sveikatos apsaugos srityje. Tarptautinės organizacijos ekspertai pasidalijo savo įžvalgomis, praktiniais patarimais bei gerosios praktikos pavyzdžiais iš kitų pasaulio valstybių.

Susitikimo metu pristatyti bendri PSO ekspertų pastebėjimai apie Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą, aptarta, kaip būtų galima stiprinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą regionuose, kodėl svarbu stiprinti gydytojų darbą ir bendradarbiavimą komandose. Galiausiai, pateikti patarimai, kaip efektyviai išnaudoti turimą žmogiškųjų resursų potencialą, užtikrinti lyderystę ir pasitikėjimą tarp medikų ir vadovų.

„Bendradarbiavimas su didžiausia tarptautine sveikatos organizacija, PSO, padeda tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir užtikrinti pacientams, medikams ir kitiems sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojams palankių ir naudingų sprendimų priėmimą. Objektyvi PSO ekspertų nuomonė leidžia kritiškai įvertinti planuojamus pokyčius sveikatos apsaugos sistemoje ir, atsižvelgus į juos, atitinkamai juos tikslinti bei tobulinti“, – sako sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė.

Dalindamiesi savo įžvalgomis, PSO ekspertai pabrėžė, kad Lietuva yra visapusiškai pasirengusi pokyčiams sveikatos apsaugos sistemoje.

„Akivaizdu, kad Lietuvai sveikatos apsaugos reforma yra būtina. Dabar yra pats tinkamiausias laikas priimti sprendimus, kurie padėtų gyventojams laiku gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Vizito Lietuvoje metu įsitikinome, kad čia dirbantys gydytojai, slaugytojai ir kiti medicinos darbuotojai yra itin aukštos kvalifikacijos specialistai, tikintys savo darbu. Esame įsitikinę, kad sveikatos apsaugos reforma Lietuvoje gali būti įgyvendinta sėkmingai ir atnešti daugybę teigiamų pokyčių ir medikams, ir pacientams“, – susitikimo metu tvirtino PSO Europos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė Melitta Jakab.

Susitikimo metu buvo peržiūrėti ir įvertinti siūlomi pokyčiai, nustatyti galimi sveikatos priežiūros įstaigų tinklo restruktūrizavimo sėkmės veiksniai ir galimos rizikos, parengtos galimų rizikų mažinimo strategijos, susitarta dėl prioritetinių tolesnių reformos įgyvendinimo žingsnių, aptariant ir PSO vaidmenį juose.

PSO – tai specializuota Jungtinių Tautų institucija, didžiausia tarptautinė sveikatos organizacija. Jos pagrindinis tikslas – siekti aukščiausio sveikatos priežiūros lygio visose pasaulio valstybėse.

Daugiau informacijos apie planuojamus pokyčius sveikatos apsaugos sistemoje rasite ČIA.

            Gali būti 13 žmonių ir žmonės stovi vaizdas

SAM Spaudos tarnyba

Į viršų