• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Trečiadienis, 2023 Kovas 29
VDI primena, kad dirbant svarbu užtikrinti darbo ir poilsio laikui keliamų reikalavimų laikymąsi. Maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko nesilaikymas yra darbo įstatymų pažeidimas.
VDI kancleris Šarūnas Orlavičius pabrėžia, kad kiekvienam darbuotojui turi būti suteikta pietų pertrauka ne vėliau kaip po 5 val. darbo ir jos trukmė negali būti trumpesnė negu 30 min. ir ne ilgesnė kaip 2 val., nebent šalys susitaria dėl suskaidytos darbo dienos laiko režimo. Pertraukų trukmę, jų pradžią, pabaigą ir kitas sąlygas nustato darbo teisės normos ir darbo dienos (pamainų) grafikai.
Daugiau skaitykite pranešime: https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3938                 Gali būti 1 asmuo ir tekstas vaizdas
Pirmadienis, 2023 Kovas 27

Š.m. Kovo 24-25 dienomis Vilniuje įvyko VIII - asis Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos (LSADPS) rinkiminis suvažiavimas. Padėkojome ilgus metus LSADPS pirmininkaujančiai Aldonai Baublytei už svarų ir neįkainojamą indėlį į profesinių sąjungų veiklą.

Penkių metų kadencijai išrinkta nauja LSADPS pirmininke Rūta Kiršienė, buvusi Valdybos pirmininkės Aldonos Baublytės pavaduotoja.
Rūta Kiršienė yra VšĮ Antakalnio ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, dirba VšĮ Elektrėnų ligoninėje Anestezijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėja.
Kartu išrinkta ir naujoji Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos valdyba.
Nuoširdžiai sveikiname, linkime gero ir produktyvaus darbo!