• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Ketvirtadienis, 2024 Sausio 04

           Gali būti tekstas „Nuo 2024 m. sausio 1 d. minimalioji ménesio alga (MMA) yra 924 eurai per ménesi (už 40 val. per savaitÄ), 5,65 euro už valandą. MMA mokamas tik už nekvalifikuotą darbą, kuriam atlikti nekeliami jokie specialus kvalifikaciniy igüdžiu arba profesiniu gebéjimu reikalavimai (paprastos ir pasikartojančios užduotys, kurioms atlikti reikia rankinio naudojimo jrankiy ir fizinés jégos). LIETUVOS PROFESINIU SAJUNGU KONFEDERACIJA“ vaizdas

Ketvirtadienis, 2024 Sausio 04

           Gali būti tekstas „Nuo 2024 m. sausio 1 d. minimalioji ménesio alga (MMA) yra 924 eurai per ménesi (už 40 val. per savaitÄ), 5,65 euro už valandą. MMA mokamas tik už nekvalifikuotą darbą, kuriam atlikti nekeliami jokie specialus kvalifikaciniy igüdžiu arba profesiniu gebéjimu reikalavimai (paprastos ir pasikartojančios užduotys, kurioms atlikti reikia rankinio naudojimo jrankiy ir fizinés jégos). LIETUVOS PROFESINIU SAJUNGU KONFEDERACIJA“ vaizdas

Ketvirtadienis, 2024 Sausio 04

Nr.1 Lietuvos sveikata

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje toliau viešpataujant direktoriaus prof. Arūno Germanavičiaus tvarkai, kurią sunkiai tveria kolektyvas, darbuotojai metų galo laukė sukandę dantis. Juos, kaip aiškina, darbo vietoje laikė tikėtasis gauti tryliktasis atlyginimas. Tačiau gavę vos po 30 eurų premijos, kaip ironizuoja išmoką hotdogui nusipirkti, medikai įspėja ruošiantys masinį pabėgimo planą. „Po tokios premijos dabar visi lėks iš čia. Galėjo išvis nieko nemokėti, o dabar tik pažeminimas“, – pasigirdo nuoskaudų persmelktas įspėjimas. Detaliau skaitykite čia: 

Laikraštis Publicum sanitas čia:

LSADPS informacija

 

Ketvirtadienis, 2023 Gruodis 28

Nuo ateinančių metų pradžios įsigalioja naujos paskatos vaiko priežiūros atostogų metų papildomai dirbti. Jos skirtos tiek gaunantiems minimalias vaiko priežiūros išmokas ir kitas pajamas ar išmokas, tiek maksimalias.

Gyventojai, kurie gauna minimalią vaiko priežiūros išmoką ir kitas pajamas ar išmokas, turės galimybę dirbti ir išmokos jiems nebus mažinamos, jeigu vaiko priežiūros išmoka ir kitos pajamos ar išmokos kartu neviršys minimalios mėnesinės algos. Šios nuostatos netaikomos neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais.

Nuo 2024 m. sausio 1 dienos maksimalus kompensuojamasis uždarbis, kai asmuo gauna maksimalią vaiko priežiūros išmoką ir darbo užmokestį, negalės viršyti jo buvusio darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 5 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių (VDU), galiojusių už praeitą ketvirtį iki pajamų ar išmokų gavimo dienos. Šios nuostatos netaikomos neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais.

Sąlygos dėl minimalaus ir maksimalaus kompensuojamo uždarbio dydžio, kaip minėta, bus taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d. bei bus taikomos visiems asmenims, kuriems vaiko priežiūros išmokos paskirtos nuo 2023 m. sausio 1 d. ir nuostatų įsigaliojimo dieną dar nebus baigtos mokėti.

Neperleidžiamos vaiko priežiūros atostogos

Nuo šių metų pradžios įsigaliojo nauja vaiko priežiūros atostogų skyrimo tvarka – visi tėvai, kurių vaikai gimė po 2023 m. sausio 1 d., turi galimybę pasinaudoti neperleidžiamomis vaiko priežiūros atostogomis. Du mėnesiai skirti mamai ir du mėnesiai skirti tėvui. Taip pat galima pasirinkti vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 arba 24 mėnesiai.

TERMINAS. Tėvams sudaryta galimybė pasirinkti, ar jie nori vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių, ar iki vaikui sueis 24 mėnesiai. Iš jų po 2 neperleidžiamus mėnesius (viso 4 mėnesius) vaiką gali prižiūrėti kiekvienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų), o likusiu laiku vaikas gali būti prižiūrimas ir išmoka mokama tiek mamai, tiek tėčiui, ar įtėviams ir globėjams, tiek vienam iš senelių.

Jeigu, pavyzdžiui, vienas iš tėvų nepasinaudoja neperleidžiamais mėnesiais vaikui prižiūrėti, tuomet bendra vaiko priežiūros išmokos gavimo trukmė sutrumpėtų iki 16 arba 22 mėnesių priklausomai nuo to, kokios trukmės vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpis buvo pasirinktas. Jeigu kitas iš tėvų (pvz. tėtis) sutinka prižiūrėti vaiką per neperleidžiamus 2 mėnesius, tuomet išmoka mokama jam, o kitas iš tėvų (pvz. mama) gali grįžti į darbą.

SVARBU: Vaiko priežiūros išmoka už neperleidžiamus mėnesius pradedama mokėti tik pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui.

IŠMOKOS DYDIS. Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių, vaiko priežiūros išmokos dydis yra 60 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis 12 mėnesių bus 45 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais mokama 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoka. Tokiu būdu tėvai skatinami pasinaudoti neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais, nes vaiko priežiūros išmokos dydis nesiskiria nuo gauto darbo užmokesčio. Gaunantys didelį darbo užmokestį turi žinoti, kad vaiko priežiūros išmoka negali būti didesnė nei 2 vidutiniai darbo užmokesčiai.

Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, jis turi teisę į 2 neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius ir turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už papildomą 2 mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį (mokama paskutinius du mėnesius), t. y. 4 mėnesius gaus po 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoką, jei „Sodros“ teritorinis skyrius nustatys, kad vaiką augina vienas tėvų (įtėvių) ar globėjų.

Į viršų