• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Pirmadienis, 2022 Sausio 17

Lietuvos gydytojų sąjunga, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų sąjunga ir Lietuvos slaugos specialistų organizacija, susipažinusios su Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu (toliau – Įstatymo projektas) ir skubotu jo aptarimu Sveikatos reikalų komitete (toliau – Komitete) ir gavusios savo narių – gydytojų, slaugytojų ir kitų sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų – nuomonę, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo frakcijas, nes mato, kad privalomos dirbančių sveikatos sistemoje vakcinacijos svarstymas vyksta nesilaikant Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų, nevertinant galimos didesnės žalos nei naudos, be to, Įstatymą norima priimti neatsakius į medikų bendruomenei aktualius klausimus. Lietuvos medikai yra aktyviausiai vakcinacijos procese dalyvaujanti visuomenės grupė, kuri, deja, Sveikatos reikalų komiteto posėdyje negavo atsakymų į iškeltus svarbius medicininius ir etinius klausimus. Profesinės sąjungos mano, kad Įstatymo priėmimas skubos tvarka negali būti prioritetu prieš neatsakytus klausimus, nes abejonės išsakomos asmenų, turinčių specialiųjų medicinos žinių. Kad būtų išlaikyta medikų parama pandemijos valdyme, siūlome vengti supriešinimo, įtampos ir bloginti psichoemocinį klimatą jau antrus metus ekstremaliomis sąlygomis dirbančioje sveikatos sistemoje. Todėl prašome politikų susilaikyti nuo skubotų sprendimų, kurie turėtų būti priskiriami išskirtinai medikų kompetencijai, ir grąžinti įstatymą tobulinti:

  1. Įpareigojant Sveikatos reikalų komitetą organizuoti infekcinių ligų specialistų diskusiją, kurios tikslas – rekomendacijos dėl ribinių antikūnų verčių.
  2. Įpareigoti projekto iniciatorių – Sveikatos apsaugos ministeriją – pateikti lydinčiuosius poįstatyminius aktus (jų projektus) ir užtikrinti, kad į rengiamą medicininių kontraindikacijų sąrašą būtų įtrauktos rekomendacijos, kurios išsklaidytų medicinines abejones dėl galimos žalos.
  3. Įpareigoti Sveikatos apsaugos ministeriją pateikti duomenis apie nepasiskiepijusių sveikatos priežiūros specialistų skaičių, jų darbo vietų riziką bei kartu su infekcinių ligų specialistais ir profesinėmis sąjungomis įvertinti, ar tikslinga riboti konstitucines žmogaus teises ir laisves, ar galimos kitos alternatyvios priemonės šiems tikslams pasiekti.                              Kreipimasis čia:

LGS informacija

Penktadienis, 2022 Sausio 14

Keičiantis darbo santykiams ir į darbo rinką ateinant naujoms darbuotojų kartoms, vis aktualesnė tampa „diskriminacijos darbe“ sąvoka. Darbdaviui tenka pareiga užtikrinti, kad su darbuotojais nebūtų elgiamasi nepalankiai dėl jų lyties, amžiaus, religijos, etninės priklausomybės ar kitų asmens bruožų. Nors skirtinguose šaltiniuose, teisės aktuose yra gana aiškiai apibrėžtos „diskriminacijos“ ir „diskriminacijos darbe“ sąvokos, reikia pabrėžti, kad diskriminacija darbe nėra laikomas bet koks mažiau palankus elgesys su žmogumi. Todėl, kad užtikrinant nediskriminavimo principą darbe nekiltų nesusipratimų ar nereikalingų ginčų arba tiesiog be reikalo neapkrautume darbuotojų papildomomis taisyklėmis, reiktų išsiaiškinti ir apsirašyti keletą nuostatų.

Lygių galimybių politika – ne tik popieriaus lapas. Diskriminacija darbe

Darbo kodekse numatyta, kad darbdaviai, kurie samdo daugiau kaip penkiasdešimt darbuotojų, turi patvirtinti organizacijoje lygių galimybių politiką. Ši norma galioja tiek viešajam, tiek ir privačiam sektoriui. Taip pat tokį dokumentą pasirengti siūloma net ir mažesnėms organizacijoms. Lygių galimybių politika turi ne tik aprašyti, kokios situacijos yra laikomos diskriminacija, bet ir nurodyti, kaip tokių situacijų turi būti išvengiama.

Taigi, lygių galimybių organizacijoje politika turi būti ne deklaratyvus, tačiau realiai veikiantis dokumentas, kurį parengti visgi nėra taip paprasta. Visų pirma rekomenduojama pasitvirtinti draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašą. Šiame sąraše nurodoma, kokios situacijos bus laikomos diskriminacinėmis, ir šis sąrašas neturėtų būti baigtinis. Vadinasi, darbdavys gali įtraukti ir kitus, ne tik teisės aktuose nustatytus pažeidimus, pavyzdžiui, diskriminavimas dėl išvaizdos.

Kaip ir minėjome, lygių galimybių politika turi būti ne tik surašyta, tačiau ir realiai veikti. Tiek nacionalinės, tiek ir užsienio organizacijos pateikia keletą politikos veikimo užtikrinimo priemonių. Pirma, ką galima pasidaryti organizacijoje – vykdyti darbuotojų apklausą. Apklausa padės ne tik išsiaiškinti, kokių kyla problemų, tačiau ir pamatyti, kaip sekasi vykdyti lygių galimybių politikos iškeltus tikslus.

Taip pat kaip viena iš politikos įgyvendinimo priemonių – periodiškai atlikti darbo užmokesčio mokėjimo auditą. O tiksliau – nustatyti, koks yra atotrūkis tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio. Aišku, galima imti įvairius rėžius ir stengtis kiek įmanoma labiau mažinti šį atotrūkį. Dar kartą pabrėžiame, kad panašų auditą reiktų atlikti periodiškai.

Yra ir kitokių, kiek paprastesnių, įgyvendinimo priemonių. Pavyzdžiui, rekomenduojama paskirti atsakingą asmenį ar asmenų grupę, kuriai darbuotojai galėtų pasipasakoti apie pažeidimus ar galimus pažeidimus. Taip šie atsakingi asmenys vadovų lygmenyje galėtų priimti atitinkamus sprendimus. Taip pat galima mokyti darbuotojus apie diskriminaciją ir jos žalą, nustatyti lanksčias darbo sąlygas, viešai paskelbti taisyklių rinkinius ir pan.

Taigi diskriminacijos darbe principai ir pažeidimai turi ne tik nugulti popieriuje, tačiau ir realiai veikti. Turi būti prižiūrimi Lygių galimybių įstatymo įgyvendinimo tikslai, rodikliai, o keičiantis situacijai keistis ir pati organizacijos politika.

https://www.biztools.lt/personalas/diskriminacija-darbe-ka-sako-darbo-kodeksas/?fbclid=IwAR0KM2HWJ0QEXR6RHBiucbCy6R4DdqpemuktxdR_She-PIVAOAQk9J143ko

 

Ketvirtadienis, 2022 Sausio 13

            Laisvės gynėjų dieną Šiauliuose bus skiriamas dėmesys Parlamento gynėjams - Laisvės  gynėjų dieną Šiauliuose bus skiriamas dėmesys Parlamento gynėjams

Antradienis, 2022 Sausio 11

 VDI stiprina psichologinio smurto darbe prevenciją

 Siekiant aktyviau stebėti psichosocialinę aplinką darbo vietose ir užkirsti kelią neetiško, žeminančio, diskriminacinio elgesio darbo vietose plitimui, Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) 2022-01-03 įsteigė Psichologinio smurto darbe prevencijos skyrių.

 Naujai įsteigtas skyrius vykdys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių psichologinio smurto darbe, lygių galimybių darbe pažeidimų prevenciją ir jų laikymosi kontrolę įmonėse, įstaigose, organizacijose ir kitose organizacinėse struktūrose.

 Psichologinio smurto prevencijos skyriuje dirbantys 8 inspektoriai (iš jų 5 teritoriniuose skyriuose) registruos ir tirs skundus dėl psichologinio smurto darbe bei jo apraiškas ir dalyvaus vykdant priežiūros politiką. Skyriaus darbuotojai ne tik nagrinės skundus ir pranešimus, susijusius su psichologiniu smurtu darbe, bet ir konsultuos darbdavius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, darbdavių organizacijų atstovus, specialistus, profesinių sąjungų organizacijas ir darbuotojus psichologinį smurtą darbe reglamentuojančių teisės aktų taikymo, prevencijos ir tyrimo klausimais.

“Užtikrinti darbuotojo orumą ir saugumą darbe yra vienas svarbiausių darbdavių siekių, o naujai įsteigtas VDI skyrius turėtų prie to reikšmingai prisidėti. Vis dėlto, viena institucija visos psichosocialinės aplinkos pakeisti negali, čia turi bendradarbiauti ir patys darbuotojai, ir darbdaviai, ir darbuotojų atstovai. Patyrusius smurtą darbe raginame nebijoti prašyti pagalbos, kreiptis į VDI, darbo tarybas ir profesines sąjungas”, - pažymi Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.

 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius

www.vdi.lt

Konsultuojame:

El. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., raštu ir VDI Facebook paskyroje

Telefonu 8 5 213 9772  (I-IV: 9:00-16:00; V: 9:00-15:00, pertrauka 12:00-13:00)

Žinote, kur dirbama nelegaliai? Praneškite raštu arba pasitikėjimo telefonu 8 5 213 9750

Mobiliųjų įrenginių programėlėje „Žinok teises“

Pirmadienis, 2022 Sausio 10

Pirmadienį, sausio 10 d., įsigalioja naujas izoliacijos algoritmas gydymo įstaigų, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančių įstaigų ir socialinės globos įstaigų, teikiančių slaugos paslaugas, darbuotojams, turėjusiems sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu. Pasiskiepiję ir persirgę sąlytį turėję asmenys, kurie gavo neigiamą PGR tyrimo rezultatą ir nejaučia ligos simptomų, galės tęsti darbą, tačiau turės atlikti papildomą PGR tyrimą arba kasdien testuotis greitaisiais antigeno testais.

Visą straipsnį skaitykite čia:

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/atnaujinta-izoliavimo-tvarka-salyti-turejusiems-gydymo-istaigu-palaikomojo-gydymo-ir-slaugos-paslaugas-teikianciu-istaigu-darbuotojams

                         

 

Į viršų