• LT
 • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Antradienis, 2021 Lapkritis 30

ĮSAKYMAS

DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ REIKALAVIMŲ

 2021 m. lapkričio 29 d.  Nr. V-2701

Vilnius

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 7 ir 8 dalimis, Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (toliau – sveikatos tikrinimosi tvarka), 6 ir 7 punktais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152) 8 punktu:

 1. T v i r t i n u:

1.1. Dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojas pasitikrino, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), yra paskiepytas vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), negali pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) dėl medicininių kontraindikacijų, yra persirgęs COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), sąrašą (1 priedas);

1.2. Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), sąrašą (2 priedas).

 1. N u s t a t a u, kad:

2.1. darbuotojų, kurie pagal sveikatos tikrinimosi tvarką privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), sveikatos patikrinimai, atsižvelgiant į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinius ypatumus, vykdomi atliekant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – SARS-CoV-2 PGR tyrimas) arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ar laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą (toliau – antigeno testas) COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, vadovaujantis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. medicininėmis kontraindikacijomis, dėl kurių darbuotojai negali skiepytis Nutarimo Nr. 152 8 punkte nurodyta vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), laikomos:

2.2.1. kontraindikacijos, nurodytos vakcinos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) charakteristikų santraukoje;

2.2.2. laikina darbuotojo sveikatos būklė, kai dėl taikomo gydymo (chemoterapijos, radioterapijos ar kt.) gydytojo sprendimu skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atidedamas gydytojo nustatytam laikotarpiui;

2.3. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras                                                                               Arūnas Dulkys

Antradienis, 2021 Lapkritis 30
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) patvirtino tvarką, kaip nuo gruodžio 1 d. šalies darbuotojai, kuriems privalomas periodinis profilaktinis testavimas, turės testuotis dėl COVID-19.🧬 Mobiliuose punktuose tyrimai nebebus atliekami. Išimtys bus taikomos kai kurioms asmenų grupėms, kurioms išliks teisė testuotis valstybės lėšomis.✔️
Nėra nuotraukos aprašo.
Penktadienis, 2021 Lapkritis 26
Šiandien Vilniuje, viešbučio "Crown Plaza" konferencijų centre, vyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) Įgaliotinių tarybos posėdis. Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos delegatai ir daugelis kitų dalyvių posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.
LPSK pirmininkė Inga Ruginienė pristatė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos veiklos ataskaitą už 2021 metus, su ataskaita galite susipažinti čia, vėliau buvo pristatytos LPSK Moterų Centro ataskaita čia, bei  Jaunimo centro ataskaita, vyko diskusijos, atsakymai į klausimus. Į Įgaliotinių tarybos posėdį buvo paklviesta ir LR Prezidentūros Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovė Irena Segalovičiene bei aptarta mokesčių grupės prie Finansų ministerijos veikla.
Renginio akimirkos.
LPSK ir LSADPS  nuotraukos
                                                               Gali būti 12 žmonių, žmonės sėdi, stalas ir veikla viduje vaizdas
Ketvirtadienis, 2021 Lapkritis 25

Plikledžio iššūkiai: kada traumos pakeliui į ir iš darbo pripažįstamos darbinėmis.

Kasmet iškritus pirmajam sniegui ir ledui padengus kelius bei šaligatvius išauga nelaimingų atsitikimų skaičius. Tačiau retas žino, jog pakeliui į darbą ir iš darbo patirtos traumos gali būti pripažintos kaip draudiminiai įvykiai, už kuriuos nedarbingumo metu priklauso išmoka, siekianti 100 proc. kompensuojamojo uždarbio, taikomo ligos išmokoms skaičiuoti.

 Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad atšalus orams ir iškritus sniegui, padidėja nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į darbą ir iš darbo tikimybė, todėl siekiant sukurti saugią aplinką būtina į tai atsižvelgti.

 „Į padidėjusias traumų rizikas ypatingai svarbu atkreipti dėmesį ten, kur žmonės dirba lauke. Kritimų dėl slidumo įmanoma išvengti, jei avima patogiais batais gruoblėtu padu, ant batų užsidedant specialias apsaugas, skirtas saugiam vaikščiojimui ledu, per sniegą ar esant plikšalai. Takeliai ir gatvės darbovietėse turi būti pabarstyti smėliu ar kitaip užtikrintas geras sukibimas tiek važiuojant, tiek einant. Svarbu prisiminti, jog žiemos metu daug laiko tenka praleisti tamsoje, tad svarbu dirbant šalia gatvių dėvėti atšvaitus, įvertinti, kad automobilių stabdymo kelias yra daug ilgesnis“, - sako VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus specialistė Rita Zubkevičiūtė.

 

Svarbu prisiminti ir tai, kad LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas nustato, jog draudžiamaisiais įvykiais taip pat pripažįstami apdraustiesiems asmenims įvykę nelaimingi atsitikimai, kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie yra įvykę pakeliui į darbą ar iš darbo.

 Tokiais įvykiais, įskaitant eismo vykius, laikomi nelaimingi atsitikimai, įvykę darbuotojui esant tarp darbo ir gyvenamosios vietos,  ne darbovietėje esančios vietos, kurioje darbuotojui išmokamas darbo užmokestis, vietos ne darbovietės teritorijoje, kurioje darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ar pavalgyti metu bei kitos darbovietės.

„Jei išlaikomos numatytos sąlygos, darbuotojui nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo lėšomis kompensuojamas nedarbingumas nuo pirmosios dienos, o ligos išmoka siekia 100 proc. kompensuojamojo uždarbio, taikomo ligos išmokoms skaičiuoti. Tuo tarpu paprasto nedarbingumo metu šis dydis yra mažesnis“, - pasakoja R. Zubkevičiūtė.

 Siekiant, kad nedarbingumas būtų pripažintas įvykiu, įvykusiu pakeliui į arba iš darbo, labai svarbu tinkamai jį fiksuoti:

 

 1. Nukentėjęs darbuotojas, jeigu pajėgia, taip pat asmuo, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsdamas apie tai pranešti padalinio vadovui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai arba darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui;
 2. Įmonės vadovo įsakymu patvirtinama dvišalė komisija;
 3. Komisija raštiškai kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, suteikusią medicinos pagalbą darbuotojui, dėl pažymos apie traumos sunkumą;
 4. Komisija gauna nukentėjusiojo paaiškinimą;
 5. Komisija užpildo N-2 formos aktą. (Kaip užpildyti N-2 formos aktą nurodyta Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniuose nurodymuose: https://bit.ly/30Sh1Ft; N-2 formą taip pat galima rasti VDI puslapyje https://bit.ly/30UNL0O);
 6. Surašius nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbo N-2 formos aktą (3 egzemplioriai), vienas egzempliorius ir tyrimo medžiagos originalai paliekami įmonėje, o po vieną akto egzempliorių darbdavys įteikia ar išsiunčia: VDI teritoriniam skyriui (papildomai pridedamos patvirtintos tyrimo dokumentų kopijos (darbo sutartis, darbo grafikas ir k.t.); nukentėjusiam darbuotojui arba jo įgaliotam asmeniui.

Tik VDI perdavus Nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbo N-2 formos aktą į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, nukentėjęs darbuotojas gaus išmoką už nedarbingumo laikotarpį. Nedarbingumas apmokamas nuo pirmos dienos iš privalomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimo ir profesinių ligų lėšų.

Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo turi būti ištirtas per 10 darbo dienų. Tyrimo procedūra nurodyta Nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos nuostatuose: https://bit.ly/3oYQvm5.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Trečiadienis, 2021 Lapkritis 24
Po idėjos privalomai vakcinuoti trijų sričių – medicinos, švietimo ir socialinės apsaugos – darbuotojus pristatymo, tarp profsąjungų kilo pasipiktinimas.
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Aldona Baublytė teigia, kad privalomų skiepų klausimas buvo aptartas profsąjungos valdyboje. Profsąjunga vienija praktiškai visų lygių medicinos darbuotojus – nuo pirminio lygio iki greitosios pagalbos darbuotojų, COVID-19 pacientus gydančių medikų, tad buvo išgirsta įvairių lygių darbuotjų pozicija. „Susikristalizavo tokia nuomonė, kad tai medikams visiškai neturėtų sukelti problemų, nes didžioji dalis medikų yra pasiskiepiję. Dalis, kas nepasiskiepiję, yra persirgę ir labai nedidelė dalis turi tam priešparodymą, komentuoja LSADPS pirmininkė Aldona Baublytė.
 
 
Į viršų