• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Trečiadienis, 2021 Birželio 23
Tegul tamsiausią naktį paparčiai pražysta stebuklingais žiedais, atnešdami visiems sėkmę ir laimę.
Tegul Joninių laužuose sudega visi rūpesčiai, o rasos lašeliai pripildo Jūsų širdis meile ir tikėjimo.
Sveikiname su Rasų (Kupolės) diena!
Su Joninėmis, mielieji Jonai, Janinos, Rasos. Visus su nuostabia vasaros švente!
 
                
                
Trečiadienis, 2021 Birželio 23
Jungtinės Tautos birželio 23 dieną paskelbė tarptautine viešųjų paslaugų diena. Šią dieną pagerbiami valstybės tarnautojai, medikai, gaisrininkai, policininkai, mokytojai ir visi kiti darbuotojai dirbantys viešojo sektoriaus įstaigose už jų indėlį į bendruomenių išsaugojimą ir gerovę. Pandemija išryškino mūsų narių ir darbuotojų svarbą kitose pagrindinėse pramonės šakose, siekiant išlaikyti visuomenę. Viešųjų paslaugų darbuotojų darbas užtikrina pagrindines žmogaus teises, siekia darnaus vystymosi tikslų, o Europos socialinės chartijos principai įgyvendinami ES. EDF vykdomasis komitetas nusprendė, kad šią datą turėtume naudoti pažymėdami valstybės tarnautojų, kurie pandemijos metu dažnai rizikuoja savo gyvybe, darbą. Tai ypač pasakytina apie sveikatos ir sveikatos priežiūros darbuotojus, kurių daugelis sirgo COVID-19, o keliems tūkstančiams Europos darbuotojų liga buvo mirtina.
Pagrindiniai šūkiai šiai dienai:
Atkurti ir tobulinti! - darbuotojų trūkumas, taip - kvalifikuotų darbuotojų pritraukimas vardan kokybiškų viešųjų paslaugų ir laimingos ateities visiems.
Didesnis valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir darbo sąlygos!
Ne - griežto taupymo politika!
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga jungiasi prie šios akcijos.
             May be an image of vienas ar daugiau žmonių, people standing ir viduje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antradienis, 2021 Birželio 22

2,8 mln. eurų – tiek papildomai skirta didesniems socialinių darbuotojų atlyginimams.

Nuo liepos 1 dienos didės socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimai. Minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai bus didinami 30 procentų, vietoj dabar esamų 20 procentų, be to, daugiau pinigų socialiniai darbuotojai gaus ir už turimą kvalifikacinę kategoriją. Iš viso savivaldybėms iš valstybės biudžeto papildomai skirta 2,8 mln. eurų.

„Socialiniai darbuotojai kasdien dirba su labiausiai pažeidžiamais žmonėms, padeda šeimoms spręsti socialines problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais. Nuosekliai sieksime, kad už šį visuomenei naudingą darbą būtų tinkamai atlyginama. Džiaugiuosi, kad atlyginimai kils jau nuo liepos 1 dienos“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Daugiausia skirta šioms savivaldybėms: Vilniaus miesto (318,8 tūkst. Eur), Klaipėdos miesto (189,84 tūkst. Eur), Kauno miesto (122,9 tūkst. Eur), Šiaulių miesto (92,5 tūkst. Eur), Klaipėdos rajono (76,96 tūkst. Eur), Kėdainių rajono (71,06 tūkst. Eur), Marijampolės (68,1 tūkst. Eur), Panevėžio miesto (65,7 tūkst. Eur), Vilniaus rajono (63,32 tūkst. Eur), Raseinių rajono (62,44 tūkst. Eur).   

Daugiau informacijos čia: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/2-8-mln-euru-tiek-papildomai-skirta-didesniems-socialiniu-darbuotoju-atlyginimams?fbclid=IwAR2m1HvIYWJDU1FWLw56q-bAXk67dw46N-XNe2mJNKfyIB8fDmmJm3NlKdY

Pirmadienis, 2021 Birželio 21

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga š.m. gegužės 21 d. raštu Nr. S-18 (01-19) kreipėsi į Valstybinę ligonių kasą dėl atostoginių paskaičiavimų, nes prasideda atostogų metas ir gauname paklausimų iš savo atstovaujamų organizacijų dėl to, kad  teisingai apskaičiuoti ir išmokėti sveikatos priežiūros darbuotojams atostoginius tampa didele problema sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios deklaruoja finansinius nepriteklius ir nusižengdami teisės aktams apskaičiuojami atostoginiai mažesni, negu privalėtų būti.

Sveikatos priežiūros specialistams karantino metu teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdantiems epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose pagal Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 32.1 straipsnio 1 d. mokamas darbo užmokesčio priedas, kuris yra įskaičiuojamas į sveikatos priežiūros specialistų vidutinį darbo užmokestį.

2021.06. 18 d. iš VLK gavome atsakymą, prašome susipažinti čia:

 

Penktadienis, 2021 Birželio 18

Ligonių kasos drauge su kitomis sveikatos sistemos įstaigų veiklą prižiūrinčiomis institucijomis ragina visas gydymo įstaigas laiku mokėti specialioje banko sąskaitoje kaupiamas pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti skirtas įmokas. To nepadarius, gresia netekti licencijos.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), administruojanti įmokų pacientų žalai atlyginti sąskaitą primena, kad įmokų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Jis numato, kad gydymo įstaigos, teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos) ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas  (psichikos sveikatos priežiūros, šeimos medicinos, paliatyviosios pagalbos, taip pat odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas) – turi mokėti 0,1 procento siekiančias įmokas, skaičiuojant nuo praėjusių kalendorinių metų įstaigos pajamų už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, visos kitos – 0,2 procento. Informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais gautas pajamas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, taikytą įmokos dydžio procentą ir mokėtiną į specialią sąskaitą sumą asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) VLK turi pateikti iki gegužės 31 dienos.

Apie ASPĮ, nesumokėjusias įmokos, VLK raštu informuoja Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT). Vadovaujantis  teisės aktais, finansinių prievolių nevykdančios įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija bus stabdoma 3 mėnesiams.  Licencijos sustabdymo laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikti negalima.

Jei licencijos sustabdymo metu įmoka į žalos sąskaitą nesumokama, įstaigos licencija panaikinama. Bet koks sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuo licencijos sustabdymo ar panaikinimo dienos laikomas neteisėta veikla. Pabrėžtina, kad sumokėjus pradelstą įmoką, kai įstaigos licencija jau buvo panaikinta, automatiškai jos galiojimas neatstatomas. ASPĮ turi kreiptis į  VASPVT dėl naujos įstaigos licencijos gavimo.  

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ASPĮ, nusprendusi neteikti ar jau nebeteikianti licencijoje numatytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, turi kreiptis į VASPVT ir pateikti prašymą dėl įstaigos licencijos ar jos dalies sustabdymo (teisės aktai numato stabdymo laikotarpį iki vienerių metų) arba licencijos panaikinimo.

Apie pasikeitusius arba keičiamus įstaigos kontaktinius duomenis parašytume informuoti VASPVT ir VLK el. paštu adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

VLK primena, kad Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta nauja ginčų sprendimo ir žalos pacientams atlyginimo tvarka, įsigaliojo 2020 metų sausio 1 dieną. Įstatyme įtvirtinta, kad pacientams padaryta žala atlyginama iš Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamos sąskaitos, kurioje kaupiamos sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti. Kaip minėta, administruoti sąskaitą Vyriausybė įgaliojo VLK. Taip pat VLK pavesta išmokėti žalą pacientams bei atlikti kitas teisės aktais reglamentuotas funkcijas.

Žalos pacientams įmoka pakeitė anksčiau gydymo įstaigų mokėtą civilinį draudimą.

Žalos atlyginimo įmoką gydymo įstaigos moka dalimis – kas ketvirtį. Pirmoji įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų metų kovo 30 dienos.

Gydymo įstaigos apskaičiuotas įmokas prašomos mokėti į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sąskaitą, kurios numeris – LT18 7300 0101 6184 4911, Swedbank, AB. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti sveikatos priežiūros įstaigos kodą.

VLK informacija

Į viršų