• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pirmadienis, 2020 Rugsėjis 28
Artėjant darbo tarybų kadencijų pabaigai, VDI informuoja, ką svarbu žinoti renkant naują darbo tarybą.
Rinkimus privalo inicijuoti kadenciją baigianti darbo taryba, likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki jos kadencijos pabaigos. Ji siūlo darbdaviui sudaryti rinkimų komisiją. Esamos darbo tarybos nariai galėtų būti traukiami į rinkimų komisijos sudėtį. Tuo tarpu, jeigu esamos darbo tarybos nariai norėtų kandidatuoti į naujos darbo tarybos sudėtį, jie rinkimų komisijos nariais negalėtų būti.
Renkant naują darbo tarybą būtina laikytis terminų ir specifinių reikalavimų: kandidatų į darbo tarybos narius amžiaus cenzo, jų dirbto darbo laiko darbovietėje, būtino minimalaus darbo tarybos kandidatų skaičiaus (tam, kad rinkimai būtų laikomi įvykusiais; minimalus kandidatų skaičius nustatomas pagal įmonės darbuotojų skaičių). Rinkimai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų. Nesurinkus būtino rinkėjų skaičius, per nustatytą terminą privalo būti skelbiami pakartotiniai rinkimai, kuriems taip pat taikomas minimalus kandidatų bei rinkėjų skaičius.
Darbdaviai turi žinoti, jog jie privalo sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti rinkimuose darbo metu ir už šį laiką jiems mokėti jų vidutinį darbo užmokestį.
Darbdaviui, neįvykdžiusiam reikalavimo sudaryti darbo tarybos rinkimų komisiją, taikoma atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodeksą.
Sekmadienis, 2020 Rugsėjis 27

Mieli socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, su Jūsų profesine švente!

Šia profesinės šventės proga nuoširdžiai Jus sveikiname ir dėkojame už kantrybę, kūrybišką požiūrį į savo darbą ir atsakomybę už Žmogų. Jūs visada arčiausiai tų, kuriems labiausiai  reikia užuojautos, šilumos ir supratimo. Jūs geriausiai suprantate žmonių problemas ir galite profesionaliai padėti jas spręsti.

Linkime nepavargti kasdienybės rūpesčiuose ir toliau dalintis tuo, ką turite geriausio ir gražiausio.

Už visą  kitiems suteiktą gėrį ir džiaugsmą lai būna Jums atlyginta asmenine laime ir sėkme.

Su Jūsų švente, mielieji!

LSADPS vardu

Pirmininkė Aldona Baublytė

 

                                        

 

Penktadienis, 2020 Rugsėjis 25

Nuoširdūs sveikinimai, mieli kolegos, su tarptautine vaistininkų diena! Jūs kasdien būnate šalia tų, kurie sunegalavę ar tiesiog norėdami patarimo sveikatos klausimais, pirmiausia kreipiasi į Jus. Nepaisant, kad šie metai mums visiems buvo išskirtinai sunkūs, nepaisant sunkių aplinkybių liekate savo postuose, dirbate dėl klientų, tam, kad jie visi jaustųsi geriau, būtų sveikesni, žvalesni, o viską kompensuoja teigiami klientų atsiliepimai ir padėkos.

Stiprybės Jums visiems, sveikatos, asmeninės laimės kiekvienam ir Ačiū, kad esate kartu!
LSADPS vardu
Aldona Baublytė

 

                     Nėra nuotraukos aprašymo.

Penktadienis, 2020 Rugsėjis 25

Nors gyvename XXI amžiuje, tačiau atotrūkis tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio vis dar egzistuoja: jeigu vyras Lietuvoje už darbą gauna 100 Eur, tai moteris už tą patį darbą - 87,6 Eur. O apdirbamojoje gamyboje šis atotrūkis viršija net 24 proc.

                                 

Jeigu vyras už darbą gauna 100 Eur, tai moteris už tą patį darbą - 87,6 Eur. Įveikti šį atotrūkį padėtų, jeigu darbe ir šeimoje atsisakytume stereotipinio požiūrio ir jeigu vyrus stipriau įtrauktume į šeimos gyvenimą, kad moterys turėtų daugiau galimybių pademonstruoti savo ambicijas.
Kodėl to reikia?
- Tai visiškai neteisinga.
- Moterys dažniau patiria skurdą, ypač senatvėje.
- Moterys dirba ir darbe, ir namuose, todėl pervargsta.
- Išsilavinusios moterys rečiau užima aukštas pareigas.
- Moterys dažniau išstumiamos iš darbo rinkos.
Plačiau apie problemą ir siūlymus: https://bit.ly/33Z5q5z
Penktadienis, 2020 Rugsėjis 25

Lietuvoje sparčiai plintant koronavirusui bei didėjant židinių skaičiui, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ragina įstaigų bei organizacijų vadovus išlikti sąmoningais ir, atsiradus COVID-19 ligos židiniui, nedelsiant organizuoti darbuotojų darbą nuotoliniu būdu. Ministerija primena, kad nuotolinis darbas gali būti taikomas ne tik izoliuotiems, bet visiems darbuotojams, taip pat turėtų būti įvertintos galimybės darbą organizuoti pamainomis.

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) išdavus pažymą apie asmeniui taikomą privalomą izoliaciją, darbuotojo ir darbdavio susitarimu darbas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu. Nors atlikus patalpų dezinfekciją į darbą gali grįžti tie darbuotojai, kuriems NVSC izoliacijos neskyrė, ministerija ragina nuotolinį darbą taikyti visiems.

Pažymėtina, kad kiekvienu atveju būtent darbdaviui kyla pareiga darbuotojams užtikrinti saugias darbo sąlygas bei teisės aktų laikymąsi.

Kai darbovietėje nustatomas koronaviruso židinys, nuotolinio darbo suteikimo galimybes užtikrinti turėtų įstaigų vadovai, vadovaudamiesi Darbo kodekso ar Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolinio darbo galimybes ir tvarką.

Priešingu atveju, darbdaviui nenorint ar negalint tenkinti darbuotojo prašymo ir taikyti nuotolinio darbo organizavimo tvarkos, darbuotojams, pagal Darbo kodekse įtvirtintas nuostatas, kai darbdavys negali suteikti darbuotojui (pvz., kasininkai, padavėjai ir kt.) darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu, gali būti skelbiama prastova.

Taip pat ministerija skatina darbdavius taikyti ir vadinamąją lanksčią „lik namuose, jei negaluoji“ politiką. Tai reiškia, kad darbuotojai, kurie jaučia bent menkiausius koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus, turėtų galimybę likti namuose ir dirbti nuotoliniu būdu.

SAM Spaudos tarnyba

Į viršų