• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Antradienis, 2021 Rugsėjis 21

Dalinamės naujausia tarptautinių profesinėms sąjungoms aktualių naujienų santrauką ją galite skaityti LPSK internetiniame puslapyje: https://www.lpsk.lt/2021/09/20/tarptautines-profesiniu-sajungu-naujienos-28/

Penktadienis, 2021 Rugsėjis 17

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga palaiko  Vilniaus viešasis transportas darbuotojų profesinė sąjunga darbuotojus, piketuojančius prie Vilniaus miesto savivaldybės.

Darbuotojai sako nesitrauks, kol į jų reikalavimus nebus atsižvelgta.

EPSU – Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų konfederacija generalinio sekretorius Jano Willemo Goudriaano vardu  atsiuntė raštą Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui dėl situacijos Vilniaus viešajame transporte.

Laišką žiūrėti čia:

Nuoširdžiai tikime kolegų sėkme ir linkime stiprybės!

 

 

            

                                Gali būti veikla lauke vaizdas

 

Ketvirtadienis, 2021 Rugsėjis 16
Šiandien, rugsėjo 16 d., nuotolinėmis ryšio priemonėmis vyko Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) Šiaurės-Rytų regiono (North East Constituency) atstovų susitikimas. Jame dalyvavo profesinių sąjungų atstovai iš Latvijos, Lietuvos, Estijos, Armėnijos, Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos, Lenkijos. Sveikinimo dalyviams žodį tarė EPSU generalinis sekretorius Jan Willem Goudriaan.
Šiame susitikime mūsų šaliai atstovavo Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkės pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė bei Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos narė, Asociacijos „LPSK Jaunimas“ pirmininkė Alina Tankeliun.
Susitikime visų šalių atstovai pristatė situaciją kolektyvinių derybų ir profesinių sąjungų teisių užtikrinimo srityje. Ypatingas dėmesys kreipiamas į jautrius klausimus, t.y., į konkrečias situacijas, kai šios darbuotojų teisės yra pažeidžiamos.
J. Subačiūtė-Žemaitienė trumpai pristatė sudėtingą UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų situaciją, kai darbdavys ir Vilniaus miesto savivaldybė jau pusmetį ignoruoja teisėtus darbuotojų reikalavimus kolektyviai derėtis bei užtikrinti, kad nebūtų mažinami atlyginimai bei darbuotojų socialinės garantijos, o darbo apmokėjimo sistema būtų nustatyta taip, kaip numato Darbo kodekso 140 straipsnis. Ji taip pat apžvelgė EPSU Moterų ir lyčių lygybės komiteto veiklos aktualijas.
A. Tankeliun papasakojo apie EPSU jaunimo tinklo naujienas, o I. Petraitienė kalbėjo apie situaciją Lietuvos viešajame sektoriuje.
Taip pat susitikime buvo pristatoma EPSU vykdomojo komiteto programa, 2022 metų biudžetas, veiksmų planas dėl klimato krizės padarinių, skaitmeninimo ir dirbtinio intelekto, kt.
EPSU palaikymo laiškas UAB "Vilniaus viešasis transportas" čia:
 
LSADPS ir Pramprof informacija   
                                                                             
                                                                                                                                                             Gali būti 3 žmonės ir tekstas „Google" arba jveskite URL etuvos sveikatos Zoom Meeting FIGELEuonaan.ins Lesia Atomprofspilka Gayane Armaghanova AldonaBaublyté Aldona Vasyl Shylov From Aldona Baublyte Hello everyone From Lesia Atomprof Ao6pblй AeHb From Alina Tankeliun 3ApaBcTByйTe From oлeKcий BaHoB Ao6pblй AeHb, From Jurga Subačiút can't hear anyth“ vaizdas                                        
 
 
 
Ketvirtadienis, 2021 Rugsėjis 16
Informuojame, kad darbuotojams, kuriems leidžiama dirbti tik pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga Covid-19 liga, už laiką, kuomet darbuotojas vyksta pasitikrinti sveikatą, darbdavys turi apmokėti vidutiniu darbo užmokesčiu.
Plačiau apie tai bit.ly/3CaEAqp (skiltyje „Sveikatos tikrinimo laikas ir jo apmokėjimas“)
Pirmadienis, 2021 Rugsėjis 13
LPSK Moterų centras turi gražią tradiciją kiekvienų metų rugsėjo mėnesio  pirmoje pusėje surengti seminarą Palangoje. Ši tradicija išlaikyta ir šiemet, tad rugsėjo  10-12 dienomis Palangoje vyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Moterų centro seminaras "Lygios galimybės visiems", kuriame  dalyvavo ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos narės. Jame buvo pristatoma tokios temos, kaip Europos komisijos direktyvos "Dėl minimalios mėnesinės algos“ projektas, jos poveikis ir svarba, Nacionalinės kolektyvinės sutarties samprata, teisiniai aspektai, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl smurto ir priekabiavimo (Nr. 190) ratifikavimo Lietuvoje perspektyvos, Profesinės sąjungos įvaizdžio formavimo klausimai, Optimizmas ir pasitikėjimas savimi - asmeninės laimės ir darbinės sėkmės pagrindas.  Vyko aktyvios diskusijos, renginyje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas, EESRK narys, darbdavių grupės atstovas Alfredas Jonuška, EESRK narė Europos įvairovės grupės atstovė Dovilė Juodkaitė ir kiti.Renginio dalyvius  pasveikino ir LPSK pirmininkė Inga Ruginienė.   Seminaro akimirkos:                                                                                     
                           Gali būti 4 žmonės, žmonės stovi ir žmonės sėdi vaizdas                
 
 
Į viršų