• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Ketvirtadienis, 2021 Balandis 22

Nacionalinio plano projekte „Naujos kartos Lietuva“ socialinei apsaugai numatyta skirti beveik 110 mln. eurų. Į klientą orientuoto užimtumo rėmimas ir minimalių pajamų apsauga – tai svarbiausi prioritetai socialinės apsaugos ir darbo srityse.

„Į klientą orientuoto užimtumo rėmimas, aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimas bei parama darbo vietų steigimui padės pandemijos metu darbo netekusiems ar veiklos kryptį keičiantiems gyventojams išlikti ar sugrįžti į darbo rinką. Kompleksiškas šalies minimalių pajamų sistemos įvertinimas leis užtikrinti efektyvesnį valstybės lėšų panaudojimą ir prisidės prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo “,  – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Anot ministrės M. Navickienės, reikia skatinti naujų darbo vietų kūrimą, pagreitinti darbo netekusių asmenų įsidarbinimą, o dirbantiesiems sudaryti galimybes paprasčiau pereiti iš vieno sektoriaus į kitą, mažinti krizės poveikį užimtumui, didinti ekonominį ir socialinį atsparumą.

Užimtumo tarnyboje – dvigubai greičiau pasiūloma darbo vieta

Dabartinė Užimtumo tarnybos veikla nepakankamai užtikrina, kad būtų efektyviai suteiktos į klientų poreikius orientuotos paslaugos.

Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje laisvas darbo vietas vidutiniškai per metus skelbia apie 20 proc. visų Lietuvoje veikiančių darbdavių. Tai sudaro apie 40 proc. laisvų darbo vietų šalyje, todėl tie bedarbiai, kurių pastangos apsiriboja kontaktu su Užimtumo tarnyba, išnaudoja tik pusę galimybių susirasti darbą.

Būtina pertvarkyti Užimtumo tarnybos veiklos procesus, jos valdomas informacines sistemas pakeisti į naują šiuolaikiniais IT sprendimais pagrįstą platformą.

Nauja Užimtumo tarnybos platforma labiau atitiks šiuolaikinio darbdavio ir darbo ieškančio asmens lūkesčius,  leis efektyviau ir lanksčiau parinkti laisvoms darbo vietoms geriausiai tinkančius darbuotojus, o darbo ieškantiems asmenims pasiūlyti darbo pozicijas, labiausiai atitinkančias jų išsilavinimą, patirtį ir gebėjimus.

Planuojama, kad Užimtumo tarnybos skaitmenizuotų paslaugų dalis sieks  90 proc. Sudarius galimybes bazinius kompiuterinio raštingumo įgūdžius turintiems klientams savarankiškai naudotis didele dalimi Užimtumo tarnybos paslaugų, jos taps labiau prieinamos.

Tikimasi, kad darbdaviai greičiau suras tinkamos kvalifikacijos darbuotojus – vidutinė laisvų darbo vietų užpildymo trukmė sutrumpės nuo 12 darbo dienų iki 5 darbo dienų. Darbo ieškantys asmenys greičiau sugrįš į darbo rinką – vidutinė įsidarbinimo trukmė sutrumpės nuo 96 dienų iki 50 dienų.

Užimtumo platformos sąsajos su Mokymosi visą gyvenimą sistema leis organizuoti ir administruoti darbo ieškančių asmenų profesinį mokymą ar perkvalifikavimą.

Užimtumo rėmimui ir žaliųjų bei skaitmenizuotų darbo vietų steigimui – 100 mln. eurų

Pernai COVID-19 pandemija reikšmingai pablogino darbo rinkos būklę šalyje. Siekdama skatinti žaliųjų ir skaitmenizuotų darbo vietų kūrimą ir išlaikymą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija planuoja investicijas į užimtumo rėmimo priemonių plėtrą.

Įsibėgėjant automatizavimo ir skaitmenizavimo procesams organizacijose, atsiranda poreikis darbuotojams nuolat atnaujinti savo įgūdžius bei persikvalifikuoti. Pastebėta, kad asmenys, turintys darbo rinkoje tinkamą kvalifikaciją ir reikiamas kompetencijas, yra atsparesni neigiamiems ekonomikos pokyčiams, be to, jie geriau geba pasinaudoti atsirandančiomis naujomis galimybėmis.

Galimybė mokytis ir įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir kompetencijas pagal profesinio mokymo ir aukštojo mokslo modulius bus suteikta ne tik darbo netekusiems žmonėms, bet ir užimtiems asmenims  – jie galės mokytis pameistrystės forma, o neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytos kompetencijos galės būti įvertintos ir pripažintos.

Išaugus nedarbui, svarbu skatinti šalies gyventojų verslumą. Nors verslumo lygis Lietuvoje auga, tačiau net 60 proc. respondentų teigia neturintys pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties įsteigti ir plėtoti verslą. Bus siekiama skatinti verslumo kultūrą šalyje, ugdyti reikiamas kompetencijas, pradedančiajam ir augančiam verslui suteikti paramą, užtikrinti kokybiškų paslaugų prieinamumą visuose šalies regionuose, daugiau dėmesio skirti vyresnio amžiaus gyventojų, jaunimo ir moterų verslumui skatinti. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skatins žaliųjų ir skaitmeninių darbo vietų steigimą, mokant subsidijas savo verslą pradedantiems gyventojams. Paramą galės gauti tie darbuotojai ir savarankiškai dirbantys gyventojai, kurių veikla dėl COVID-19 pandemijos sukeltos krizinės situacijos buvo nutraukta arba veiklos pokyčiai tapo neišvengiami.

Minimalių pajamų apsauga

Tarptautinės organizacijos nurodo, kad skurdas ir pajamų nelygybė yra didžiausios mūsų šalies socialinės politikos problemos. Lietuvoje trūksta kompleksinio požiūrio vertinant, skiriant ir teikiant socialinę paramą, o gyventojų gaunama socialinė parama neretai nepatenkina net minimalių gyventojų, ypač vienišų asmenų, vartojimo poreikių.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kompleksiškai įvertins minimalių pajamų sistemą Lietuvoje, numatys jos tobulinimo kryptis. Taip bus siekiama užtikrinti efektyvesnį lėšų panaudojimą,  mažinti skurdą bei socialinę atskirtį.

                           

                                               Naujos kartos Lietuva: socialinė apsauga ir darbas

SADM informacija

Pirmadienis, 2021 Balandis 19
Iki gegužės 3 dienos kartu su gyventojų pajamų deklaracija galima pateikti ir prašymą skirti paramą profesinėms sąjungoms – 0,6 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Tai galima padaryti tik nuotoliniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS).
Gyventojams ši parama papildomai nekainuoja, tačiau Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai (Į.k. 190776912) tai yra didelė paspirtis tęsti savo veiklą, ypač šiomis sudėtingomis pandemijos sąlygomis, kai darbuotojams iškyla įvairių su darbo santykiais susijusių problemų ir iššūkių, ir jiems reikalinga kvalifikuota pagalba.
Parama gyventojams nekainuoja, nes ji yra skiriama iš praeitais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Todėl tuo atveju, jeigu gyventojas apskritai atsisakys skirti paramą, ta suma ir liks valstybės biudžete, kai tuo metu galėtų būti didelė paspirtis ne tik profesinėms sąjungoms, bet ir kitoms organizacijoms ar meno kūrėjams. Pažymėtina, jog paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, galima skirti iki 1,2 proc. GPM, politinėms partijoms - iki 0,6 proc., profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. (kiekvienam jų skirti atskiri prašymo formos langeliai). Taigi, remdami profesinę sąjungą, galite vienu metu paremti ir pasirinktą politinę partiją bei, pavyzdžiui, mokyklą ar darželį, tereikia atitinkamai pažymėti prašymo formos langelius.
Kaip pateikti prašymą 0,6 proc. GPM paramai?
– Per VMI mobiliąją programėlę, kurią galite atsisiųsti iš App Store ir Google play.
– Per tinklalapį www.deklaravimas.vmi.lt naudojant internetinės bankininkystės prisijungimus.
Pildydami paramos skyrimo formą (FR0512 4 versija), užpildykite visus būtinus laukelius:
1 – Jūsų asmens kodas
3V – Jūsų vardas
E1 – pasirinkite skaičių: 3 (gavėjo tipas)
E2 – gavėjo identifikacinis numeris (kodas): Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos kodas yra 190776912
E4 – įrašykite savo pasirinktą skiriamą procentą (daugiausiai – 0,6 %)
E5 – įrašykite, iki kada skiriate paramą (ilgiausiai iki 2024 m.).
SVARBU: prašymą skirti 0,6 proc. GPM paramą profesinei sąjungai galima pildyti tik pateikus metinę pajamų deklaraciją.
0,6 proc. nuo GPM – papildomai nekainuojantis būdas paremti profesinių sąjungų veiklą.
                  May be an image of tekstas
 
 
Penktadienis, 2021 Balandis 16
Tęsiame mokymų ciklą savo profesinės sąjungos nariams, skirtą iki šiol nelicenzijuotiems asmens sveikatos priežiūros specialistams tinkamai pasirengti licenzijavimui, kuris prasidės 2021m. gegužės 1d.
2021.04.15d. vyko nuotolinė konferenciją "Infekcijų kontrolė."
Lektorė Ieva Šliogerytė
Darbotvarkėje buvo aptartos temos:
Infekcijų kontrolės reikšmė COVID-19 pandemijos metu (pagrindiniai infekcijų kontrolės reikalavimai, įskaitant naujas HN 47-1:2020 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ nuostatas, asmens apsaugos priemonių dėvėjimas). Pagrindiniai rankų higienos reikalavimai (5 rankų higienos momentai, higieninės rankų antiseptikos ir rankų plovimo muilu ir vandeniu indikacijos, medicininių pirštinių naudojimo principai). Pagrindiniai aplinkos paviršių valymo-dezinfekcijos reikalavimai (valymo/ dezinfekcijos rūšys, reikalavimai valymo / dezinfekcijos priemonėms). Reikalavimai ir rekomendacijos sveikatos priežiūros darbuotojų aprangai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems!
  
       May be an image of 2 žmonės ir tekstas „Pirma pagalba susižeidus Plaunama muilu ir vandeniu NIEKADA Netrinti pažeistos vietos Su burna nesiliesti Ivyko susižeidima S Pranešti administraci jai vadovui M Susižeidimo gydymas Sliogeryté Klinikine pagalba Tyrimai dél HBV, HBC, ŽIV Jei reikia, profilaktinis gydymas 1 +60 IS GB RA RimvydasAginis(Sveč... levaSlgryte MM Milda Mila(Sve... Merkiene“            May be an image of ‎1 asmuo ir ‎tekstas „‎Su sveikatos priežiura susijusios infekcijos ES 鳳道 € ن 4,7 mln. 37000 37 000 16 mln. 7 mljrd. Pacienty smet igauna Mirčiu nuo HI Dieny Ligoninéms HI ES prailgéja kainuoja HI gydymas gydymas AB ECDC RA 小日日‎“‎‎                                                                           
                        
Trečiadienis, 2021 Balandis 14

Europos profesinės sąjungos kviečia dalyvauti Europos piliečių iniciatyvoje ir pasirašyti peticiją “Teisė į gydymą”.

 Europos profesinės sąjungos kviečia dalyvauti Europos piliečių iniciatyvoje ir pasirašyti peticiją “Teisė į gydymą”.

Joje pažymima, jog laikas tarti „Ne!” pelnui pandemijos sąskaita, nes visi Europos piliečiai  turi teisę į sveikatą.

 Peticijos pasirašymas užtruks vos porą minučių, tačiau Jūsų parašas bus vienas iš 7750 Lietuvai surinkti reikalingų parašų ir tarp milijono visos Europos piliečių parašų, kurie bus bus įteikti Europos Komisijai su šiais reikalavimais:     

Atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114, 118 ir 168 straipsnius, prašome Europos Komisijos pasiūlyti visus teisės aktus, kuriais

- būtų užtikrinta, kad intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant patentus, netrukdytų gauti bet kokios būsimos COVID-19 vakcinos ar gydymo ir jais pasinaudoti;

- būtų užtikrinta, kad ES teisės aktai dėl duomenų ir rinkos išimtinumo neribotų tiesioginio valstybių narių išduotų privalomų licencijų veiksmingumo;

- ES lėšų gavėjams būtų nustatyti teisiniai įpareigojimai dalytis su COVID-19 sveikatos technologijomis susijusiomis žiniomis, intelektine nuosavybe ir (arba) duomenimis suvienijant technologijas ar patentus;

- ES lėšų gavėjams būtų nustatyti teisiniai įpareigojimai, susiję su viešųjų įnašų ir gamybos sąnaudų skaidrumu, taip pat prieinamumo ir įperkamumo sąlygos, susietos su neišimtinėmis licencijomis.

 Dėkojame už solidarumą siekiant visiems prieinamo gydymo ir sveikatos!

 Daugiau apie piliečių iniciatyvą „Teisė į gydymą“ – šioje nuorodoje:

 https://noprofitonpandemic.eu/lt/

LSADPS informacija

Antradienis, 2021 Balandis 13

Konferencija skirta visų specialybių gydytojams ir slaugytojams.

Visą informaciją ir registraciją rasite šioje nuorodoje: https://reg.eventas.lt/website/4358/ 

 

    

Į viršų