• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Trečiadienis, 2021 Birželio 16

Vakar įvyko Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdis. Jame buvo pristatytas  2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotojų ataskaitų rinkinys. Žiūrėti čia:

Pirmadienis, 2021 Birželio 14

Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui, kad tėvams, kurių draudžiamosios pajamos dėl prastovų per pandemiją sumažėjo, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas skaičiuoti palankiau. Minėtos išmokos bus apskaičiuojamos iš laikotarpio, buvusio iki pirmo karantino paskelbimo. Tai galios ir visiems dirbantiems savarankiškai, kurių pajamos karantino metu sumažėjo.  

„Pandemija neišvengiamai palietė dirbančius šalies gyventojus, dalies jų pajamos sumažėjo. Ne išimtis ir tėvai, auginantys vaikus, ar atžalų besilaukiančios šeimos. Tikimės, kad palankiau skaičiuojamos išmokos tėvams, kurių pajamos per pandemiją sumažėjo, nuo finansinių sunkumų apsaugos šeimas su mažais vaikais“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Nuo pirmo karantino pradžios prastovose darbuotojai vidutiniškai praleido 28 dienas. Ministerijos paskaičiavimais, pavyzdžiui, jei vidutinį darbo užmokestį uždirbanti nėščia darbuotoja prastovose praleido 27 dienas, motinystės išmoka jai sumažėtų kiek daugiau nei 4 proc. Darbuotojai prastovose praleidus daugiau laiko, atitinkamai prastovų įtaka išmokoms būtų didesnė. 

Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų dydis paprastai apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito mėnesio prieš teisės gauti šias išmokas atsiradimo mėnesį. Pavyzdžiui, įgijus teisę į išmoką 2020 m. birželio 1 d., skaičiuojamos draudžiamosios pajamos, turėtos nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d.

Tėvams, kuriems pandemijos metu buvo paskelbta prastova ir prastovos gavimo laikotarpis ar jo dalis patenka į išmokos apskaičiavimo laikotarpį, išmokos bus skaičiuojamos iš laikotarpio, buvusio iki karantino paskelbimo. Jiems motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų dydžiai būtų apskaičiuojami pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. Bendra tvarka apskaičiuotą išmoką palyginus su išmoka, apskaičiuota pagal pajamas, gautas iki karantino, tėvams bus skiriama išmoka pagal palankesnį laikotarpį.

Savarankiškai dirbantiems asmenims motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų dydžiai bus apskaičiuojami pagal nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. gautas pajamas, nuo kurių buvo sumokėtos „Sodros“ įmokos. Bendra tvarka apskaičiuotą išmoką palyginus su išmoka, apskaičiuota pagal pajamas, gautas iki karantino, tėvams bus skiriama išmoka pagal palankesnį laikotarpį.

Asmenys, kuriems jau paskirtos motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos, turės kreiptis į „Sodros“ teritorinį skyrių dėl jų perskaičiavimo nė vėliau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Susidaręs skirtumas į asmens sąskaitą bus pervestas ne vėliau kaip iki 2022 m. vasario 28 d.

Jeigu Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimams pritars Seimas, teisę į didesnio dydžio motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas įgis 5 000 išmokų gavėjų, kuriems jau paskirtos mažesnės išmokos, ir apie 5 000 asmenų, kuriems šios išmokos dar tik bus paskirtos.  

Dėl pandemijos sumažėjusios motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos bus kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Numatomas lėšų poreikis – apie 8 mln. eurų. 

Pakeitimai įsigalios 2021 m. lapkričio 1 dienos. 

Antradienis, 2021 Birželio 08

Lietuvos sveikatos  apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai šiemet suėjo 30 metų. Šios nuostabios sukakties proga sukvietėme savo narius birželio 4- 6 dienomis į išplėstinį Įgaliotinių tarybos posėdį Palangoje. Pirmininkė Aldona Baublytė pasveikino visus konferencijos dalyvius, padėkojo už bendrą ilgametį darbą ir palinkėjo būti visiems susitelkusiems kartu, nes būdami petys petin mes esame stipresni! Buvo miela  vėl susitikti fiziškai, po visų pandeminių  metų, kuomet bendravome tik virtualioje erdvėje,  buvome tikrai labai visų pasiilgę. O ir problemų bei išgyvenimų visi asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai turi tikrai labai daug. Vyko visų  LSADPS organizacijų diskusija dėl realios situacijos ASPĮ, tai ir  darbo apmokėjimas, priedai, Šakinės kolektyvinės sutarties vykdymas, mobingas, kurias mėginome bendrai aptarti ir spręsti. Palietėme ir vis dar aktualią temą ,,Ką žinome ir kas dar neatsakyta apie COVID - 19", o šiuo metu itin pati aktualiausia tema, tai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos kolektyvinės sutarties  derybos su LR sveikatos apsaugos  ministerija, kuri ypač  sunkiai sprendžiama ir sudėtingai skinasi sau kelią. 

Atsižvelgiant į nūdienos skaudžias savižudybių realijas dėl patiriamo mobingo ASPĮ surengėme savo nariams seminarą "Emocijos ir vidiniai resursai. Mobingo atpažinimas ir įveikos", kurį pravedė lektorė  - klinikinė psichologė - psichoterapeutė Rasa Šilalytė.

Turėjome tikrai nuostabų laiką, esame visi vakcinuoti, Palanga mus lepino karšta saule ir jūra, geros emocijos ir trykštantis juokas nustelbė daugelį problemų, vyko  maudynės su mankšta Baltijos jūroje, na ir  žinoma viską vainikavo trisdešimtmečiui skirtas Saksofono muzikos vakaras.

 

Trečiadienis, 2021 Birželio 02
Mobingas darbe – grubus žmogaus teisių pažeidimas. Skaudūs atvejai šalyje sukrečia. Mobingas žaloja žmonių gyvenimus, alina sveikatą, nuodija santykius darbe ir visos organizacijos klimatą, mažina produktyvumą. Atpažinti mobingą – pirmas žingsnis, sprendžiant brangiai kainuojančią problemą.
Diskusijoje „Mobingas darbe: kaip jį atpažinti?” dalyvauja Karilė Levickaitė, nevyriausybinės organizacijos Psichikos sveikatos perspektyvos direktorė, Jolita Vveinhardt, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė, Vilniaus universiteto docentė.

                       May be an image of vienas ar daugiau žmonių ir tekstas

Pirmadienis, 2021 Geg 31

2021 m. gegužės 27 d. vyko Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos organizuojami profesinės kvalifikacijos nuotoliniai tobulinimo kursai „Profesinė etika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje “, kuriuose pranešimus skaitė Lietuvos bioetikos komiteto ( http://bioetika.sam.lt/) specialistė Natalija Kancevičienė ir Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

Kursai buvo skirti visiems sveikatos priežiūros specialistams, kurie norėjo pagilinti teorines medicinos etikos žinias ir pagerinti jų praktinio taikymo įgūdžius: medicinos gydytojams (visos kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojams (visos kvalifikacijos), ergoterapeutams, išplėstinės praktikos vaistininkams, kineziterapeutams, masažuotojams, medicinos psichologams, medicinos genetikams, medicinos biologams, biomedicinos technologams, radiologijos technologams, dietistams, optometrininkams, paramedikams, skubiosios medicinos pagalbos paramedikams ir kitiems specialistams.
Pirmoje kursų dalyje Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė Natalija Kancevičienė pranešimo „Svarbiausi profesinės etikos principai“ metu dalyvius supažindino su šiuolaikinės profesinės etikos samprata bei svarbiausiais profesinės etikos principais: pagarba paciento atonomijai, privatumu, informuotu asmens sutikimu ir konfidencialumu. Pranešėja apžvelgė aktualiausias Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodekso, Slaugytojų profesinės etikos kodekso, Odontologų profesinės etikos kodekso, Lietuvos kineziterapeutų profesinės etikos kodekso nuostatas, aptarė sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų santykių modelius.
Antroje kusų dalyje Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė skaitė pranešimą „Pacientų teisės Lietuvoje“, kuriame apžvelgė svarbiausias pacientų teises pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą, bei aptarė kitus etiškai reikšmingus bendravimo aspektus. Taip pat pranešėja atliko dažniausių konfliktinių situacijų apžvalgą, pateikdama Lietuvos bioetikos komitete gaunamų pacientų skundų pavyzdžius, kuriuose nurodė profesinės etikos problemas, įvardino veikiančias aplinkybes bei pateikė galimus situacijos sprendimo būdus.
Kvalifikacijos tobulinimo kursai buvo užregistruoti METAS sistemoje. Kvalifikacijos tobulinimo mokymų dalyviai gavo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie dalyvavo 2 val. mokymuose „Profesinė etika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.
Pranešimai: Profesinė etika ASPI, lektorė Natalija Kancevičienė: čia:
Pacientų teisės Lietuvoje, lektorė Aira Jasalinytė - Rakauskienė: čia:
 
Į viršų