• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Trečiadienis, 2021 Rugpjūtis 04

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus padalinys Samuelio Bako muziejus (Naugarduko g. 10) reaguodamas į Kultūros ministro Simono Kairio raginimą kultūros darbuotojams ir visuomenei skiepytis nuo koronaviruso, jungiasi prie socialinės akcijos ir kviečia rugpjūčio mėnesį nemokamai apsilankyti parodoje „Kitokia Gurlitt“. Parodos tema glaudžiai susijusi su slaugytojo profesija, kadangi talentinga vokiečių ekspresionistė Cornelia Gurlitt 1890-1919 Pirmojo pasaulinio karo metais dirbo gailestingąja sesele Antakalnyje įsikūrusioje kaizerinės armijos ligonėje. 

1914 m. nutraukusi meno studijas Paryžiuje, Cornelia Gurlitt savanoriškai prisijungė prie kaizerinės armijos, kurioje jau tarnavo jos broliai, ir buvo paskirta dirbti gailestingąja seserimi 10-osios armijos karo ligoninėje Vilniuje. Pirmojo pasaulinio karo Vilnius buvo bado ir karo nualinta vieta, gatvėse iš bado mirdavo žmonės, prie kaizerio armijos ligoninės rikiuodavosi eilės, kur iš maisto atliekų šimtai skurdžių kasdien gaudavo valgyti. „Cornelia, persiėmusi nelaimėlių kančiomis, negalėjo atsistebėti, kad siauros Vilniaus gatveles glaudžia daugybę gyventojų, daugiausia žydų, kurie neturi ko valgyti, bet sėdėdami tiesiog gatvėje garsiai skaito Talmudą. Tai, kaip Cornelia suvokė pasaulį, kaip ją pakeitė karo metais patirti išgyvenimai, buvo taip tolima nuo to pasaulio, kurį pažinojo, augusi pasiturinčioje šeimoje, saugojusioje nuo bet kokių rūpesčių“- teigia parodos „Kitokia Gurlitt“ kuratorė ir Samuelio Bako muziejaus vedėja Ieva Šadzevičienė.

Birželio mėnesį atidarytoje parodoje „Kitokia Gurlitt“ eksponuojami kūriniai iš Berno meno muziejui priklausančios „Gurlittų lobio“ ir Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus kolekcijų atskleidžia Cornelios asmenybės portretą moters, kuri ėmėsi nepatogių XX amžiaus pradžioje nepriimtinų temų, savo kūryba maištavo prieš moteris į siaurus šeimos rėmus spaudusią epochą, norėdama būti naudinga visuomenei tarnavo gailestingąja seserimi, o kiekvieną laisvą minutę skirdavo kūrybai.  

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus įvertina medicinos personalo darbą bei pastangas, skiepijant Lietuvos gyventojus, ir atsidėkodamas kviečia laisvalaikį praleisti muziejuje, susipažįstant su vokiečių ekspresionistės darbais, kurie liudija moters išsilaisvinimo siekį ir bandymą tapti visaverte visuomenės nare, o svarbiausia – savasties ir tapatybės paiešką. Medicinos darbuotojų prašome atvykus į muziejų bilietų kasoje parodyti slaugytojo  pažymėjimą arba jo kopiją.

Paroda „Kitokia Gurlitt“ bus eksponuojama iki 2021 m. spalio 3 d. Šiuo laikotarpiu muziejus kvies į ekskursijas, edukacinius užsiėmimus ir kitus renginius, susijusius su parodos temomis. Daugiau informacijos muziejaus svetainėje jmuseum.lt 

Samuelio Bako muziejus yra didžiausias Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus padalinys, kuriame veikia Lietuvos žydų dailės, kultūros, istorijos ir judaikos ekspozicijos, vyksta kultūriniai ir edukaciniai renginiai, konferencijos, filmų peržiūros, diskusijos visuomenei aktualiomis temomis.

Samuelio Bako muziejus kviečia bendrosios praktikos slaugytojus nemokamai aplankyti „Gurlittų lobio“ parodą iš Šveicarijos

Pirmadienis, 2021 Rugpjūtis 02

Trumpesnė darbo savaitė vadinama neišvengiamybe, bet žengti pirmą žingsnį siūloma viešajam sektoriui.

Lietuvoje jau diskutuojama dėl keturių dienų darbo savaitės. Šią idėją profsąjungos buvo iškėlusios dar prieš metus. Dabar kai kurios bendrovės jau yra perėjusios prie trumpesnės darbo savaitės ir teigia, kad tai pasiteisino. Pasak darbdavių, tai svarstytina, bet pirmiausia reikia valstybės investicijų į naujas technologijas, o įgyvendinimas turėtų prasidėti nuo viešojo sektoriaus.

Plačiau: https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1456859/trumpesne-darbo-savaite-vadinama-neisvengiamybe-bet-zengti-pirma-zingsni-siuloma-viesajam-sektoriui?fbclid=IwAR2oW33xs28DMSkZGbBhojt46jGonG0nLTKvv0qRbwSFF4QtppX-ersfCbw

 

Penktadienis, 2021 Liepa 30
Dėl psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos elektroniniu būdu inspektuosime beveik 2000 įstaigų
Psichosocialinės rizikos veiksnių vertinimas yra nuolatinių mūsų patikrinimų dalis, tačiau vykdydami psichologinio smurto ir/ar mobingo darbe prevenciją ir atstovaudami viešąjį interesą, siekiame papildomai patikrinti beveik 2000 juridinių asmenų, vykdančių veiklą asmens sveikatos priežiūros, švietimo ir socialinės globos sektoriuose.
Šis elektroninis inspektavimas yra tik pradžia platesnio mūsų užmojo tirti psichosocialinę aplinką įmonėse. Apibendrinus pirmojo patikrinimo rezultatus, inspektavimai bus išplėsti į kitas ekonominės veiklos sritis. ☝️
                                    Gali būti vienas ar daugiau žmonių, žmonės stovi ir tekstas vaizdas
Pirmadienis, 2021 Liepa 26

Jeigu esate įtraukti į nuo šio pirmadienio įsigaliojusį darbų ir veiklos sričių sąrašą, kurių atstovai turės būtinai profilaktiškai periodiškai tikrintis dėl užkrečiamosios ligos, savo pirmąjį testą darbdaviui turite pateikti per 7–10 dienų nuo šiandienos, o vėliau kartoti jį reguliariai. Žinoma, ši prievolė galioja tik tuo atveju, jei esate nepersirgę ir nepasiskiepiję nuo COVID-19 ligos.

Dėl šių tyrimų jums nereikia kreiptis į šeimos gydytoją. Privalomam periodiniam tyrimui kviečiame registruotis per internetinę 1808.lt platformą. Jeigu neturite galimybės prisijungti internetu, galite skambinti Karštosios linijos telefonu 1808. Vis dėlto, prašome prioritetą teikti registracijai internetu, nes telefono operatoriai mato tuos pačius laisvus laikus testavimuisi, kokius ir jūs.

Primename, kad nuo šiol periodiškai testuojasi darbuotojai, dirbantys krovinių tarptautinio vežimo, viešojo transporto ir keleivių vežimo įmonėse, taip pat asmenys, užsiimantys laisvalaikio ir pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas). Reikalavimai palies ir viešojo maitinimo paslaugų ir mažmeninės prekybos sektorius. Taip pat sveikatą periodiškai tikrintis privalės viešojo administravimo subjektų darbuotojai, profesinės karo tarnybos kariai bei darbuotojai, kurių veikla susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu (nuolatinis tiesioginis kontaktas su šiais užsieniečiais).

Privalomus periodiniai sveikatos patikrinimus turite atlikti ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir karantinas, epidemiologinius ypatumus.

Jeigu atsisakote nustatytu laiku pasitikrinti, ar nesergate užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinote be labai svarbių priežasčių (pavyzdžiui, liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į jūsų darbo pobūdį jums gali būti skiriama dirbti nuotoliniu būdu arba būsite perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jums leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę. Jeigu tokių galimybių nėra, darbdavys turi teisę nušalinti jus nuo darbo, nemokėdamas jums darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol pasitikrinsite, ar nesergate užkrečiamąja liga. Į ankstesnį darbą būsite grąžintas nuo tos dienos, kurią pateiksite darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad galite tęsti darbą.

Gali susiklostyti situacija, kad terminas tikrintis jums sueis būnant užsienyje. Tokiais atvejais privalomą testavimą turite atlikti grįžęs į Lietuvą, ne vėliau kaip per 48 valandas nuo atvykimo.

Taip pat gali būti, kad darbą dirbate ar veiklą vykdote nereguliariai, pavyzdžiui, renginys organizuojamas kartą per mėnesį. Tokiu atveju jūsų sveikatos patikrinimas turi būti atliekamas ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki darbo ar veiklos pradžios, bet ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo.

Norime pažymėti, kad privalomas periodinis testavimas yra vienas iš būdų užkirsti kelią židinių susidarymui, tačiau neapsaugo nuo koronaviruso grėsmių. Efektyviausias rezultatas yra tuomet, kai pasitelkiamos kompleksinės priemonės, todėl kviečiame visuomenę aktyviai vakcinuotis. Tam, kad galėtume jaustis saugūs susiformavus kolektyviniam imunitetui, turėtų būti paskiepyta 70 proc. visuomenės. Šiuo metu šalies gyventojų imunizacija viršija 50 proc.

Tokie sveikatos patikrinimai bus atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau.

Naująją tvarką reglamentuojantį teisės aktą rasite ČIA.

SAM Spaudos tarnyba

Trečiadienis, 2021 Liepa 21

Š.m. liepos 16 - 17 dienomis Druskininkuose vyko neeilinis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos 

(LPSK) Tarybos posėdis. Jame dalyvavo ir mūsų LSADPS deleguoti nariai: 

Pirmininkė Aldona Baublytė, Valdybos pirmininkės pavaduotoja Rūta Kiršienė, Valdybos narys Artūras Šalaševičius.

Visa informacija apie renginį pateikta čia:

https://www.lpsk.lt/2021/07/19/tarybos-posedis-apie-profesiniu-sajungu-dabarti-ateiti-ir-mitus/

 

Į viršų