• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Ketvirtadienis, 2018 Rugsėjis 13

LSADPS inicijuoja apklausą dėl elektroninių formų pildymo, kviečiame visus gydytojus aktyviai atsakyti į klausimus ir teikti siūlymus. Ačiū Jums visiems už sugaištą laiką ir tikimės, kad išplatinsite kolegų tarpe.

https://docs.google.com/forms/d/1nsnkptYwF12fKZoddjKvNwMlBKspUXG7lLToOret1zM/edit

Trečiadienis, 2018 Rugsėjis 12

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos įsakymu sudaryta darbo užmokesčio monitoringo darbo grupė išanalizavo duomenis, kaip kito medikų atlyginimai nuo gegužės 1 dienos, kai darbo užmokesčio fondas buvo padidintas beveik 100 mln. eurų. Duomenys rodo, kad gegužės ir birželio mėnesiais medikų atlyginimams buvo panaudota 83 procentais visų šiam laikotarpiui iš PSDF biudžeto skirtų lėšų.

„Tai yra ganėtinai neblogas rezultatas – dauguma įstaigų sąžiningai panaudojo papildomas lėšas. Matome ir tai, kad buvo laikomasi ministerijos ir profesinių sąjungų susitarimo keliant atlyginimus orientuotis į mažiausiai uždirbančius medikus“, – sako sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Lyginant praėjusių metų liepos ir šių metų birželio mėnesio duomenis, daugiausiai atlyginimai kilo slaugytojams – jų algos padidėjo vidutiniškai 19 proc. Tuo tarpu gydytojų algos kilo vidutiniškai 17,1 procento.

Pasak sveikatos apsaugos viceministrės L. Jaruševičienės, su tomis gydymo įstaigomis, kurios laiku nevykdė įsipareigojimų arba jų vykdymą atidėjo tam tikram laikui, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), profesinės sąjungos, teritorinės ligonių kasos dirba individualiai, taigi tikimasi, kad lėšų panaudojimo medikų darbo užmokesčiui didinti rezultatai toliau gerės. Situacijai nesikeičiant ar gerėjant nepakankamai sparčiai, ketinama pasitelkti ir savivaldybių administracijas – gydymo įstaigų steigėjas ir toliau kontroliuoti darbo užmokesčio didinimą kiekvienoje gydymo įstaigoje.

Be to, darbo užmokesčio statistiką šiek tiek iškreipė pradėti mokėti atostoginiai, todėl realūs rezultatai bus geriau matomi rudeniop, pasibaigus atostogų sezonui. Naujausius medikų atlyginimų duomenis SAM turės spalio pabaigoje.

Visa tai  buvo svarstyta ir aptarta darbo užmokesčio monitoringo  grupėje, š.m. rugpjūčio 31d. Klaipėdoje.

 

SAM Ryšiai su visuomene

LSADPS informacija

 

Penktadienis, 2018 Rugpjūtis 31

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kartu su medikų profsąjungomis pasirašė naują Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinę sutartį, kuria realizuojamas tęstinis siekis gerinti sveikatos priežiūros specialistų ekonomines ir socialines sąlygas, užtikrinti darbo apmokėjimo didinimą, įstaigose veikiančių darbo apmokėjimo sistemų skaidrumą ir lygiateisiškumą bei didesnes garantijas nei numato šiuo metu galiojantis Darbo kodeksas.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, iš visų sutartų principų ir veiksmų išskirtinas vienas ypač reikšmingas – sutartį pasirašiusiųjų nuomone, jos nuostatai turi būti taikomi ne tik ją pasirašiusių organizacijų atstovaujamoms gydymo įstaigoms.

„Ši sutartis turi būti taikoma visoms viešojo sektoriaus gydymo įstaigoms, turinčiomis sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Tad kreipsimės į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl (SADM) šakos kolektyvinės sutarties taikymo išplėtimo. Taip užtikrintume visų medikų lygiateisiškumą į geresnį atlyginimą, geresnes darbo sąlygas, teisėtų lūkesčių įgyvendinimą bei skaidrų ir racionalų gydymo įstaigoms skiriamų lėšų naudojimą ir paskirstymą“, – sako ministras A. Veryga.

Senąją sutartį, turėjusią pasibaigti 2019 metų sausį, suskubta atnaujinti, nes uždelsus medikams būtų įsigaliojusios Darbo kodekso sąlygos, mažiau palankios, nei nustatytos naująja sutartimi.

„Džiaugiamės, kad pagrindinis principas yra darbo apmokėjimas, kvalifikacijos kėlimas, atostogos, ir tai yra įtvirtinta pasirašytoje Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemos kolektyvinėje sutartyje ir akivaizdžiai yra pamatuojami ir pasveriami darbuotojo naudai, tad galime tik pasidžiaugti, kad pasiekėme naują – brandžios socialinės partnerystės lygį, kuris leidžia bendromis pastangomis kurti skaidresnę ir palankesnę darbuotojams sveikatos sistemą“, – teigia Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sajungos pirmininkė Aldona Baublytė ir Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas prof.Liutauras Labanauskas.

Partneriai susitarė dėl reikšmingo socialinių garantijų paketo: medikų darbo sudėtingumas ir patiriama emocinė įtampa darbe bus kompensuojama ilgesiu poilsiu – dviem dienomis prailginamos kasmetinės atostogos, o dirbantiems daugiau nei 10 metų – 3 darbo dienomis, atsiras skaidriai ir viešai administruojami fondai kvalifikacijos tobulinimui, o tam skiriamas laikas prilygintas darbo laikui. Vien dėl šių sutarties nuostatų kasmet gydytojai galės pasinaudoti 500-600 eurų  dydžio garantijų paketu.  Bendrai sistemoje beveik 28 mln. eurų bus panaudojama darbuotojų papildomų garantijų užtikrinimui.

Realizuojamas ilgai lauktas sprendimas  pagerinti sąlygas tobulinti profesinę kvalifikaciją – sutartyje nustatytas įpareigojimas darbdaviams sudaryti kvalifikacijos kėlimo fondą, iš kurio būtų apmokamos darbuotojų privalomo kvalifikacijos tobulinimo, išlaidos – fondo dydis per metus turi būti ne mažesnis kaip 0,05 proc. LNSS įstaigos sveikatos priežiūros specialistams skiriamo darbo užmokesčio fondo dydžio. Šių lėšų kaupimas ir panaudojimas bus privalomai viešas. Tai pat darbdaviai mokės  vidutinį darbo užmokestį už darbo dienas specialistams būtinai kvalifikacijai kelti.

Nustatomas mažiausias pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis ir kintamosios dalies dydžio nustatymo kriterijai, išlieka didesnės išeitinės išmokos atleidžiamiems darbuotojams (ne 2 mėnesių, kaip numatyta Darbo kodekse, o 3 mėnesių) bei ilgesni įspėjimo terminai prieš nutraukiant darbo santykius su darbuotoju. Kolegas pavaduojantiems medikams turės būti mokamas ne mažesnis kaip 30 proc. priedas, priedai taip pat bus mokami už darbą pavojingomis (20 proc.) ir kenksmingomis (15 proc.) sąlygomis.

Svarbu, kad sumažintas darbuotojų atlygintinos žalos dydis dėl didelio neatsargumo, suteikiant galimybę darbdaviams sudaryti turtinės atsakomybės sutartis, suderinus su profesinėmis sąjungomis tokių darbuotojų sąrašą.

Ketvirtadienis, 2018 Rugpjūtis 30

Rytoj, rugpjūčio 31d. 08:00val. Sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilniaus g.33), sveikatos apsaugos ministras Aurelijus  Veryga, kartu  su Lietuvos sveikatos priežiūros specialistus atstovaujančių profesinių sąjungų atstovais planuoja pasirašyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį.

SAM informacija.

Ketvirtadienis, 2018 Rugpjūtis 30

KUL Sveikatos apsaugos profesinės sąjungos prisistatymas

2018 m. rugpjūčio mėn. 27 d. steigiamojo susirinkimo metu buvo vienbalsiai nutarta įsteigti savarankišką, nepriklausomą nuo darbdavio, savaveiksmę Klaipėdos universitetinės ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinę sąjungą, kuri atstovauja ir gina savo narių darbo, profesines, ekonomines, socialines teises bei su jomis susijusius teisinius interesus, siekia darbuotojų geresnės ekonominės padėties.

KUL Sadps pirmininku vienbalsiai išrinktas Dainius Burdulis.

Profesinė sąjunga iki šių metų pabaigos inicijuos derybas su darbdaviu dėl KUL kolektyvinės sutarties pasirašymo. Labai svarbu, kad vedant derybas būtų tinkamai atstovaujamos visos darbuotojų grupės. Siūlome prisijungti prie KUL Sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos narių ir išsakyti savo nuomonę jums ir mums visiems aktualiais klausimais.

KUL Sadps informacija.

Į viršų