• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Trečiadienis, 2022 Geg 18
Akreditavimo tarnyba vykdo projektą „Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimas“, juo siekiama sukurti vieningą informacinę sistemą (toliau – Kompetencijų platforma), kurios tikslas – kaupti asmens, visuomenės, papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros bei kitos sveikatinimo veiklos ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ar kompetencijos įgijimo duomenis, jų pagrindu vykdyti specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo planavimą, jo vykdymo stebėseną, vertinimą, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.
 
Pirmadienis, 2022 Geg 16
Vaikus auginantys darbuotojai turi teisę pasinaudoti tam tikromis papildomomis garantijomis.
Daugiau apie galimybes derinti įsipareigojimus šeimai ir darbui rasite 👉 www.seimairdarbas.lt
                     Gali būti tekstas vaizdas
Penktadienis, 2022 Geg 13

Su giliu liūdesiu pranešame, kad paliko mus ilgametis Všį Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas

                                                   Romualdas Katilius 

                                                                            ( 1953.02.01 - 2022.05.04)

Sako ir danguje reikia gerų žmonių!

Stipruolis, kovotojas už gyvenimą vertindamas kiekvieną dieną - tai Jūs!

Noras gyventi, tikėjimas, nepasiduoti negandoms, kovoti už geresnį rytojų, net skausmą išmokti  suvaldyti tikint, kad pavyks...deja Dievas nusprendė, kad jau gana ir Jūs jau reikalingas Jam... Ilsėkis ramybėje brangus Romualdai, buvo gera tave pažinti, turėti, bendrauti...

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
Bet norėtume padėti savo buvimu...

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

VšĮ Vilkaviškio PSPC sveikatos apsaugos daebuotojų profesinė sąjunga

Lietuvos sveikatos  apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga.

                                                                         Gėlės puokštės - Info.lt

Pirmadienis, 2022 Geg 09

TransForm 6.0 renginyje dalyvavo ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė, Valdybos pirmininkės pavaduotoja Rūta Kiršienė bei gausus būrys iš VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos narių kartu su pirmininku Sauliumi Davainiu.

Tiek lauktas forumas vėl sugrąžino kolegas, draugus ir naujus pažįstamus į vieną erdvę, kurioje liejosi mintys, emocijos, kaupėsi žinios ir patirtis. Buvome išsiilgę visų Jūsų iki negalėjimo ir esame dėkingi kiekvienam už dalyvavimą ir viltį. Kiekvienas TransForm 6.0 dalyvis, lektorius bei svečias yra mylimas ir laukiamas vėl ir vėl!
Tai, kad politikai nemato savo atskaitomybės ir dar nenori susitarti, nieko nereiškia, jei bendruomenė tokia stipri. Turėsim susitarimus. Turėsim LNSS kaip prioritetą. Progresas bus. Jaunieji gydytojai nesustos.

                       Gali būti vienas ar daugiau žmonių ir žmonės stovi vaizdas

LSADPS ir JGA informacija

Į viršų