• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos kursai "Profesinė etika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje"

Pirmadienis, 2021 Geg 31

2021 m. gegužės 27 d. vyko Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos organizuojami profesinės kvalifikacijos nuotoliniai tobulinimo kursai „Profesinė etika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje “, kuriuose pranešimus skaitė Lietuvos bioetikos komiteto ( http://bioetika.sam.lt/) specialistė Natalija Kancevičienė ir Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

Kursai buvo skirti visiems sveikatos priežiūros specialistams, kurie norėjo pagilinti teorines medicinos etikos žinias ir pagerinti jų praktinio taikymo įgūdžius: medicinos gydytojams (visos kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojams (visos kvalifikacijos), ergoterapeutams, išplėstinės praktikos vaistininkams, kineziterapeutams, masažuotojams, medicinos psichologams, medicinos genetikams, medicinos biologams, biomedicinos technologams, radiologijos technologams, dietistams, optometrininkams, paramedikams, skubiosios medicinos pagalbos paramedikams ir kitiems specialistams.
Pirmoje kursų dalyje Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė Natalija Kancevičienė pranešimo „Svarbiausi profesinės etikos principai“ metu dalyvius supažindino su šiuolaikinės profesinės etikos samprata bei svarbiausiais profesinės etikos principais: pagarba paciento atonomijai, privatumu, informuotu asmens sutikimu ir konfidencialumu. Pranešėja apžvelgė aktualiausias Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodekso, Slaugytojų profesinės etikos kodekso, Odontologų profesinės etikos kodekso, Lietuvos kineziterapeutų profesinės etikos kodekso nuostatas, aptarė sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų santykių modelius.
Antroje kusų dalyje Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė skaitė pranešimą „Pacientų teisės Lietuvoje“, kuriame apžvelgė svarbiausias pacientų teises pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą, bei aptarė kitus etiškai reikšmingus bendravimo aspektus. Taip pat pranešėja atliko dažniausių konfliktinių situacijų apžvalgą, pateikdama Lietuvos bioetikos komitete gaunamų pacientų skundų pavyzdžius, kuriuose nurodė profesinės etikos problemas, įvardino veikiančias aplinkybes bei pateikė galimus situacijos sprendimo būdus.
Kvalifikacijos tobulinimo kursai buvo užregistruoti METAS sistemoje. Kvalifikacijos tobulinimo mokymų dalyviai gavo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie dalyvavo 2 val. mokymuose „Profesinė etika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.
Pranešimai: Profesinė etika ASPI, lektorė Natalija Kancevičienė: čia:
Pacientų teisės Lietuvoje, lektorė Aira Jasalinytė - Rakauskienė: čia:
 
0
0
0
s2smodern
Į viršų